Документ скасований: Постанова КМУ № 93 від 18.01.2003

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

Про внесення доповнення
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв
України вiд 27 сiчня 1997 р. N65

ПОСТАНОВА

вiд 1З травня 1998 р. N 670

Київ

Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Абзац другий пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 1997 р. N 65 "Про ставки митних зборiв" з доповненням, внесеним постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 березня 1998 р. N 285, викласти у такiй редакцiї:

     "У разi митного оформлення експорту брухту та вiдходiв чорних i кольорових металiв ставки митних зборiв, зазначених у пунктах 1, 5 i 6 додатка, сплачуються суб'єктами пiдприємницької дiяльностi у п'ятикратному розмiрi визначених ставок митних зборiв такого виду, крiм суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, що здiйснюють експорт цих товарiв згiдно з Державною програмою утилiзацiї звичайних видiв боєприпасiв, не придатних для подальшого використання та зберiгання".

     2. Ця постанова набирає чинностi з дня її опублiкування в газетi "Урядовий кур'єр".

Прем'єр-мiнiстр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.