ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про ратифiкацiю Конвенцiї про взаємну адмiнiстративну допомогу в податкових справах

     Верховна Рада України постановляє:

     Конвенцiю про взаємну адмiнiстративну допомогу в податкових справах, вчинену 25 сiчня 1988 року у м. Страсбурзi та пiдписану вiд iменi України 20 грудня 2004 року у м. Страсбурзi, ратифiкувати з такими застереженнями:

     1) Україна застосовуватиме Конвенцiю до таких податкiв та зборiв, визначених у пунктi 1 статтi 2 Конвенцiї (додаток A):

     а) пiдпункт "i" пiдпункту "a":

     податку на прибуток пiдприємств;

     податку з доходiв фiзичних осiб;

     б) пiдпункт "ii" пiдпункту "b":

     збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування;

     в) пiдроздiл "B" пiдпункту "iii" пiдпункту "b":

     плати за землю;

     г) пiдроздiл "C" пiдпункту "iii" пiдпункту "b":

     податку на додану вартiсть;

     д) пiдроздiл "D" пiдпункту "iii" пiдпункту "b":

     акцизного збору;

     збору на розвиток виноградарства, садiвництва i хмелярства;

     е) пiдпункт "E" пiдпункту "iii" пiдпункту "b":

     податку з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв;

     є) пiдпункт "iv" пiдпункту "b":

     єдиного податку;

     фiксованого сiльськогосподарського податку;

     державного мита;

     рентних платежiв;

     збору за спецiальне використання природних ресурсiв;

     2) уповноваженими органами України в розумiннi пiдпункту "d" пункту 1 статтi 3 Конвенцiї (додаток B) є:

     Державна податкова адмiнiстрацiя України; Державна митна служба України; Пенсiйний фонд України;

     3) Україна вiдповiдно до пiдпункту "a" пункту 1 статтi 30 Конвенцiї залишає за собою право не надавати допомогу стосовно податкiв iнших Сторiн, якi не вiдносяться до перелiку податкiв та зборiв, включених Україною до додатка A Конвенцiї;

     4) Україна вiдповiдно до пiдпункту "c" пункту 1 статтi 30 Конвенцiї залишає за собою право не надавати допомогу стосовно будь-якої податкової заборгованостi, яка iснує на дату набрання чинностi Конвенцiєю для України.

Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ
17 грудня 2008 року
N 677-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.