ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

19.05.98 р. N 10/1-1022-ЕП

Начальникам регiональних
митниць
Начальникам митниць

Щодо митного оформлення
операцiй з давальницькою
сировиною

     На запити окремих митниць надаємо роз'яснення щодо виконання вимог окремих положень Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" (далi - Закон).

     Згiдно пункту 14 статтi 5 Закону готова продукцiя, вироблена з давальницької сировини українського замовника з урахуванням вимог цього Закону, що ввозиться на митну територiю України, звiльняється вiд обкладення ввiзним митом, податками та зборами (крiм акцизних та митних зборiв), якi справляються при iмпортi товарiв.

     Виконання операцiй з давальницькою сировиною в термiн 90 календарних днiв (або в iншi термiни, встановленi Кабiнетом Мiнiстрiв України, виходячи з технологiчних особливостей виробництва) - є однiєю з вимог Закону.

     Отже, готова продукцiя, вироблена з давальницької сировини українського замовника, що ввозиться на митну територiю України з порушеннями 90-денного термiну, або термiну, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України до окремих видiв операцiй з давальницькою сировиною, пiдлягає митному оподаткуванню на загальних пiдставах.

Перший заступник Голови Служби О.Єгоров

    

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.