ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

10.04.2009 р. N 10/1-1/506-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Про надсилання наказу Мiнiстерства економiки України вiд 18.03.09 N 222

     Для використання в роботi надсилаємо наказ Мiнiстерства економiки України вiд 18.03.09 N 222 "Про оприлюднення Перелiку товарiв iноземного походження, реекспорт яких з митної територiї України потребує надання митним органам дозволу Мiнiстерства економiки України, i Перелiку товарiв українського походження, на якi законодавством установленi ставки вивiзного (експортного) мита та реекспорт яких з митних територiй iноземних країн вiдповiдно до мiжнародних договорiв України потребує дозволу Мiнiстерства економiки України".

     Додаток: на 7 арк.

Директор Департаменту декларування та митних режимiв I.М.Муратов
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.