ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України у зв'язку з приєднанням України до Конвенцiї про тимчасове ввезення

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) у Митному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 38 - 39, ст. 288):

     статтю 161 доповнити пунктом 5 такого змiсту:

     "5) перевезення на умовах Конвенцiї про тимчасове ввезення (м. Стамбул, 1990 рiк) iз застосуванням книжки АТА (Carnet ATA)";

     статтю 211 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "У разi тимчасового ввезення товарiв на умовах Конвенцiї про тимчасове ввезення (м. Стамбул, 1990 рiк) гарантування їх перебування у митному режимi тимчасового ввезення здiйснюється вiдповiдно до положень зазначеної Конвенцiї";

     2) третє та четверте речення частини першої статтi 6 Закону України "Про транзит вантажiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 446; 2004 р., N 36, ст. 428; 2007 р., N 31, ст. 403) пiсля слiв "книжка МДП (carnet TIR)" у всiх вiдмiнках доповнити словами "книжка АТА (Carnet ATA)" у вiдповiдному вiдмiнку.

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ
19 травня 2009 року
N 1349-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.