ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

01.06.98 р. N 09/1-1133-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     Вiдповiдаючи на численнi запити митних установ iнформуємо, що на виконання другого абзацу пункту 2.3 Положення "Про порядок контролю за ввезенням на митну територiю України окремих видiв товарiв", що затверджено наказом Держмитслужби вiд 04.05.98 N 267 встановлення на контроль електронної копiї АД або ПД здiйснюється тiльки пiсля пiдтвердження достовiрностi iнформацiї в центральнiй базi даних вiддiлом контролю доставки вiдповiдної митницi по кожнiй АД або ПД.

     Начальники митних установ особисто несуть вiдповiдальнiсть за виконання згаданого пункту зазначеного Положення.

Голова Служби Ю. Соловков
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.