ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про порядок введення в дiю Закону України "Про космiчну дiяльнiсть"

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Ввести в дiю Закон України "Про космiчну дiяльнiсть" з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний термiн:

     подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї про приведення законодавчих актiв України у вiдповiднiсть з цим Законом;

     привести рiшення Уряду України у вiдповiднiсть з Законом України "Про космiчну дiяльнiсть";

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами i вiдомствами України їх нормативних актiв, що не вiдповiдають цьому Закону.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України у першому пiврiччi 1997 року подати на затвердження Верховної Ради України проект Загальнодержавної (Нацiональної) космiчної програми України.

Голова Верховної Ради України О. МОРОЗ

м. Київ
15 листопада 1996 року
N 503/96-ВР

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.