Документ скасований: Постанова КМУ № 269 від 25.03.2009

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 30 листопада 1996 р. N 1429

Про тимчасове обмеження вивезення давальницької сировини для вироблення окремих видiв готової продукцiї

     Вiдповiдно до пункту 12 статтi 5 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Установити, що вивезення з митної територiї України давальницької сировини для вироблення готової продукцiї за перелiком згiдно з додатком тимчасово, до прийняття Кабiнетом Мiнiстрiв України окремого рiшення, обмежується.

     2. Державному митному комiтетовi забезпечити контроль за виконанням цiєї постанови та недопущення ввезення на митну територiю України готової продукцiї згiдно iз зазначеним перелiком, виробленої з давальницької сировини, вивезеної з України пiсля набрання цiєю постановою чинностi.

     3. Ця постанова набирає чинностi з дня її опублiкування у газетi "Урядовий кур'єр".

Прем'єр-мiнiстр України П.ЛАЗАРЕНКО

 

Додаток
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 30 листопада 1996 р. N 1429


ПЕРЕЛIК
видiв готової продукцiї, виробленої з давальницької сировини, вивезення якої тимчасово обмежується

Код товару згiдно з ГС Опис товару згiдно з ГС
02.07 39130
02.07 39230
Частини тушок домашньої птицi (окорочка, половинки, четвертинки) свiжi або охолодженi
02.07 41510 Частини тушок домашньої птицi (окорочка) замороженi
18.06 90110 -
18.06 90390
Шоколад з начинкою або без начинки
21.01 10110 Тiльки розчинна кава
22.03 00 Пиво солодове
22.04 (крiм
22.04 10,
22.04 30)
Вина винограднi натуральнi, включаючи мiцнi
22.04 10 Вина iгристi, шампанське
22.04 30 Iншi сусла винограднi (в тому числi коньячнi та шампанськi виноматерiали)
22.05 Вермути та iншi вина винограднi натуральнi з доданням рослинних або ароматичних екстрактiв
22.06 00 Iншi напої збродженi (сидр яблучний, сидр грушевий - перру, медовий напiй)
22.07 Спирт етиловий неденатурований з вмiстом спирту не менш як 80 вiдсоткiв об'єму; спирт етиловий та iншi спиртнi напої, денатурованi, будь-якої мiцностi
22.08 10 (крiм
22.08 10100)
Складнi спиртовi напiвфабрикати, що використовуються для виготовлення напоїв; iншi (в тому числi коньячний спирт)
22.08 10100 Напої ароматичнi гiркi з вмiстом спирту за об'ємом вiд 44,2 до 49,2 вiдсотка
22.08 20 -
22.08 90190
Мiцнi спиртнi напої (в тому числi коньяк, брендi), одержанi в результатi дистиляцiї (перегонки) виноградного вина або вичавок винограду
22.08 90310 -
22.08 90390
Горiлка; сливова, грушева або вишнева спиртова настойка  (крiм лiкерiв)
22.08 90510 -
22.08 90790
Iншi спиртнi напої, лiкери та iншi алкогольнi напої
22.08 90910,
22.08 90990
Спирт неденатурований етиловий з концентрацiєю спирту за об'ємом менш як 80 вiдсоткiв
24.01 Тютюнова сировина. Тютюновi вiдходи
24.02 10000 Сигари (в тому числi сигари з обрiзними кiнцями), сигарили (сигари тонкi), iнше
24.02 20000 Сигарети з тютюну або його замiнникiв, цигарки
24.03 (крiм
24.03 10000,
24.03 99100)
Iнший промислово виготовлений тютюн i промисловi замiнники тютюну
24.03 10000 Тютюн для палiння (в тому числi iз замiнниками або без замiнникiв тютюну в будь-якiй пропорцiї)
24.03 99100 Тютюн для жування, тютюн для нюхання
27.10 00330
27.10 00350
Бензин моторний
27.10 00610
27.10 00650
27.10 00690
Важкi дистиляти (дизельне пальне)
42.03 10000 Тiльки одяг з натуральної шкiри
43.03 10900 Тiльки одяг хутровий з норки, нутрiї, песця або лисицi
71.13 - 71.14 Ювелiрнi вироби
85.23 Тiльки аудiокасети без записiв
85.23 Тiльки вiдеокасети без записiв
85.24 Тiльки аудiокасети iз записами
85.24 Тiльки вiдеокасети iз записами
85.28 10 Приймачi телевiзiйнi (включаючи вiдеомонiтори i вiдеопроектори), поєднанi чи не поєднанi з радiоприймачами або апаратурою, яка записує чи вiдтворює звук або зображення
94.01 Меблi для сидiння (крiм зазначених у товарнiй позицiї 94.02), якi трансформуються або не трансформуються в лiжка, їх частини
94.03 10 Меблi, якi використовуються в установах (офiсах)

 

Мiнiстр
Кабiнету Мiнiстрiв України

В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.