ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiни до статтi 707 Цивiльного кодексу України

     Верховна Рада України постановляє:

     1. В абзацi першому частини першої статтi 707 Цивiльного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40 - 44, ст. 356) слово "неналежної" замiнити словом "належної".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
14 травня 2010 року
N 2257-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.