ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо спрощення митного оформлення транзитних вантажiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. Статтю 6 Закону України "Про транзит вантажiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 446; 2004 р., N 14, ст. 193, N 36, ст. 428; 2007 р., N 31, ст. 403; 2009 р., N 39, ст. 551) пiсля частини четвертої доповнити двома новими частинами такого змiсту:

     "Декларування транзитних вантажiв, що перемiщуються морським i рiчковим транспортом, вiдповiдно до вимог законодавства України здiйснюється за поданням митним органам коносамента (BILL of Lading) та вантажної митної декларацiї.

     На товари (крiм пiдакцизних), що перемiщуються транзитом морським i рiчковим транспортом у контейнерах та пiд час зберiгання залишаються в межах одного пункту пропуску чи зони митного контролю морського порту, вантажна митна декларацiя не подається".

     У зв'язку з цим частини п'яту i шосту вважати вiдповiдно частинами сьомою i восьмою.

     2. У Митному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 38 - 39, ст. 288):

     1) статтю 72 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "Митне оформлення товарiв у режимi транзиту, що перемiщуються авiацiйним транспортом у межах одного пункту пропуску, та митне оформлення товарiв у режимi транзиту, що перемiщуються морським i рiчковим транспортом у контейнерах та пiд час зберiгання залишаються в межах одного пункту пропуску чи зони митного контролю морського порту, здiйснюються з урахуванням вимог Закону України "Про транзит вантажiв";

     2) статтю 161 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "До товарiв (крiм пiдакцизних), що перемiщуються транзитом морським i рiчковим транспортом у контейнерах та пiд час зберiгання залишаються в межах одного пункту пропуску чи зони митного контролю морського порту, заходи гарантування доставки не застосовуються".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi через 30 днiв з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом 30 днiв з дня опублiкування цього Закону:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
1 червня 2010 року
N 2300-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.