ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiни до статтi 13 Закону України "Про iнновацiйну дiяльнiсть"

     Верховна Рада України постановляє:

     I. У частинi дев'ятiй статтi 13 Закону України "Про iнновацiйну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 36, ст. 266) слово "трьох" замiнити словом "семи".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Свiдоцтва про державну реєстрацiю iнновацiйних проектiв, що були чинними на день набрання чинностi цим Законом, є чинними протягом семи рокiв вiд дати їх видачi.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України в мiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їхнiх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
3 червня 2010 року
N 2314-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.