ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ

19.10.95 N 11/18-4477

 

Начальникам територiальних митних управлiнь
Начальникам митниць


     1. З метою розподiлу функцiй митного контролю за експортно-iмпортними вантажами при їх перемiщеннi на митнiй територiї України а також створення сприятливих умов для зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Українi, вважати таким, що втратили чиннiсть:

  • останнiй абзац листа Держмиткому вiд 28.07.95 р. N 05/2445;

  • абзац перший п.3 листа Держмиткому вiд 05.08.94 N 11/2-7067 в частинi узгодження перемiщення промiжного продукту переробки давальницької сировини з Держмиткомом;

  • останнiй абзац п.1 листа Держмиткому вiд 11.01.94 р. N 11/3-69 щодо питання погодження з Держмиткомом ввезення майна в рахунок статутного фонду пiдприємством з iноземними iнвестицiями, здiйснення бартерних операцiй на пiльгових умовах, тимчасове ввезення чи вивезення майна i таке iнше;

  • останнiй абзац листа Держмиткому вiд 06.07.95 р. N 05/2139.

     Митне оформлення зазначених операцiї здiйснювати без додаткового узгодження з Держмиткомом та Територiальними митними управлiннями.

     2. При перемiщеннi промiжного продукту переробки давальницької сировини, яка ввезена на митну територiю України з-за кордону, контроль за проведенням операцiй з давальницькою сировиною покладається на митницю в зонi дiяльностi якої розташований перший виконавець. Митниця, що проводить митне оформлення експорту готової продукцiї, iнформує митницю, яка здiйснює загальний контроль про обсяги експортованої продукцiї (шляхом подання копiй ВМД).

     В разi закупки давальницької сировини на митнiй територiї України контроль за виконанням операцiй з давальницькою сировиною покладається на митницю, яка проводить митне оформлення експорту готової продукцiї.

Заступник Голови Комiтету Ю.Соловков
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.