ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ

05.08.94 N 11/2-7067

 

Начальникам митниць


Роз'яснення до листа ДМК України вiд 07.07.94 р. N 11/1-3032

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Листом Державного митного комiтету України
вiд 19 жовтня 1995 року N 11/18-4477

     У вiдповiдь на запити митниць стосовно виконання деяких положень листа Державного митного комiтету України вiд 07.07.94 р. N 11/1-3032 про операцiї з давальницькою сировиною, роз'яснюємо наступне:

     До п.1: Якщо експорт сировини, що закуповується в Українi за валюту, пiдлягає квотуванню i лiцензуванню чи пiдпадає пiд спецiальний режим експорту, то митне оформлення експорту готової продукцiї, виробленої з такої сировини, здiйснюється за умови подання митницi лiцензiї на експорт сировини чи пiдтвердження спецiальних повноважень, що надаються українському суб'єкту пiдприємницької дiяльностi - продавцю сировини (при цьому контракт на продаж сировини українським суб'єктом iноземному замовнику за валюту фактично є експортним контрактом з умовою поставки сировини "франко-склад" пiдприємства). Експорт готової продукцiї, що вироблена з сировини, закупленої iноземним замовником за валюту в Українi, не пiдлягає квотуванню i лiцензуванню i на неї не поширюється спецiальний режим експорту товарiв.

(абзац 1 п.3 втратив чиннiсть в частинi узгодження перемiщення промiжного продукту переробки давальницької сировини з Держмиткомом)
(згiдно з листом ДМК України вiд 19.10.95 р. N 11/18-4477)

     До п.3: У випадках, коли другий та наступнi етапи (операцiї) переробки давальницької сировини виконуються на пiдприємствах, що знаходяться в зонi дiяльностi митницi, що не здiйснювала митне оформлення iмпорту давальницької сировини, перемiщення промiжного продукту мiж митницями здiйснюється з оформленням провiзних вiдомостей за умови узгодження цього питання мiж митницями та за дозволом Державного митного комiтету України.

     Додатково: на операцiї з давальницькою сировиною поширюється Порядок ввезення на митну територiю України продукцiї, що iмпортується та пiдлягає в Українi обов'язковiй сертифiкацiї (наказ Держмиткому України та Держстандарту України вiд 10.05.94 р. N 107/125).

Перший заступник Голови Комiтету Е.Мiрошниченко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.