ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiни до статтi 988 Цивiльного кодексу України щодо обов'язкiв страховика

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Пункт 5 частини першої статтi 988 Цивiльного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40 - 44, ст. 356) викласти в такiй редакцiї:

     "5) за заявою страхувальника у разi здiйснення ним заходiв, що зменшили страховий ризик, або у разi збiльшення вартостi майна внести вiдповiднi змiни до договору страхування".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
15 червня 2010 року
N 2328-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.