КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 21 липня 2010 р. N 602


Про внесення змiн до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 травня 1999 р. N 920 i вiд 24 червня 2006 р. N 868

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 травня 1999 р. N 920 "Про затвердження Положення про порядок надання гарантiй та здiйснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цiлях товарiв, якi пiдлягають державному експортному контролю" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 22, ст. 1005; 2003 р., N 32, ст. 1711; 2004 р., N 44, ст. 2881; 2006 р., N 22, ст. 1609) i вiд 24 червня 2006 р. N 868 "Про затвердження Положення про Адмiнiстрацiю Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 26, ст. 1889; 2008 р., N 59, ст. 1981; 2010 р., N 11, ст. 537) змiни, що додаються.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд. 49

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 21 липня 2010 р. N 602

ЗМIНИ,
що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 травня 1999 р. N 920 i вiд 24 червня 2006 р. N 868

     1. Абзац перший пункту 29 Положення про порядок надання гарантiй та здiйснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цiлях товарiв, якi пiдлягають державному експортному контролю, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 травня 1999 р. N 920, пiсля слiв "Служби зовнiшньої розвiдки," доповнити словами "Адмiнiстрацiї Держспецзв'язку,".

     2. Доповнити пункт 4 Положення про Адмiнiстрацiю Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 червня 2006 р. N 868, пiдпунктом 494 такого змiсту:

     "494) визначає порядок погодження мiжнародних передач криптографiчних систем, засобiв криптографiчного та технiчного захисту iнформацiї, зокрема тих, що є складовими частинами озброєння, вiйськової та спецiальної технiки, а також надання вiдповiдних висновкiв;".

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.