ДЕРЖАВНА IНСПЕКЦIЯ з КОНТРОЛЮ ЯКОСТI ЛIКАРСЬКИХ
ЗАСОБIВ МОЗ УКРАЇНИ

10.06.99 N 690

 

Начальнику Київської регiональної митницi

 

     На виконання вимог Закону України "Про лiкарськi засоби" вважаю необхiдним при видачi лiцензiй на право вiдкриття лiцензiйних митних складiв, перерегiстрацiю дiючих, а також при виконаннi робiт перепакування лiкарських препаратiв, погоджувати з Державною iнспекцiєю з контролю якостi лiкарських засобiв в м.Києвi вiдповiднiсть примiщення вимогам нормативних актiв для зберiгання лiкарських засобiв.

Начальник Держiнспекцiї Н.I.Паршина
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.