ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Кримiнально-процесуального кодексу України та Закону України "Про Прикордоннi вiйська України"

     У зв'язку з прийняттям Закону України "Про загальну структуру i чисельнiсть Прикордонних вiйськ України" Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Кримiнально-процесуального кодексу України та Закону України "Про Прикордоннi вiйська України" такi змiни:

     1. У пунктi 7 статтi 101 Кримiнально-процесуального кодексу України слова "органи прикордонної охорони" замiнити словами "органи охорони державного кордону".

     2. Статтю 2 Закону України "Про Прикордоннi вiйська України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 2, ст. 7) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 2. Загальна структура Прикордонних вiйськ України

     Центральним органом управлiння Прикордонних вiйськ України є Державний комiтет у справах охорони державного кордону України, який є центральним органом виконавчої влади. Положення про Державний комiтет у справах охорони державного кордону України затверджується Президентом України.

     Голова Державного комiтету у справах охорони державного кордону України є Командувачем Прикордонних вiйськ України. Вiн призначається на посаду та звiльняється з посади вiдповiдно до Конституцiї України Президентом України.

     Регiональними органами управлiння Прикордонних вiйськ України є напрями Прикордонних вiйськ України, якi очолюються командувачами вiйськ напрямiв.

     Органами охорони державного кордону є з'єднання та частини Прикордонних вiйськ України, якi виконують поставленi перед Прикордонними вiйськами України завдання щодо захисту державного кордону України та охорони її суверенних прав у виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi.

     Органами забезпечення Прикордонних вiйськ України є вiдповiднi з'єднання, частини, установи, пiдприємства та навчальнi заклади, через якi безпосередньо здiйснюються матерiально-технiчне, медичне, кадрове та iншi види забезпечень дiяльностi Прикордонних вiйськ України".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ
8 жовтня 1999 року
N 1134-XIV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.