МIНIСТЕРСТВО ЗОВНIШНIХ ЕКОНОМIЧНИХ ЗВ'ЯЗКIВ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ

ЛИСТ

вiд 03.02.97 р. N 07-01/74

Головi Державної
митної служби України
Деркачу Л.В.

Щодо реєстрацiї контрактiв

     Мiнiстерство зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України розглянуло Вашого листа щодо роз'яснень положень п.5 наказу МЗЕЗторгу України вiд 24.02.96 р. N 133-а, та повiдомляє.

     Додатками N 6 та N 8 вищенаведеного наказу передбаченi перелiки товарiв походженням з України, щодо яких мiжнародними договорами передбачено добровiльнi обмеження експорту (додаток N 6) та на iмпорт яких введенi одностороннi кiлькiснi обмеження (квотування, контингенування, лiцензування) деякими державними, економiчними угруповуваннями, митними союзами (додаток N 8).

     Перелiк країн, до яких експорт, а тобто i надходження на митну територiю яких товарiв, зазначених у додатках N 6 та N 8 до наказу МЗЕЗторгу України вiд 24.02.96 р. N 133-а, пiдлягає облiку-реєстрацiї, що визначений у додатку N 9 наказу.

     Враховуючи вищевикладене, реєстрацiї пiдлягають контракти, якщо країною призначення експортуємої продукцiї (поз. 8 Картки реєстрацiї-облiку) є країна, визначена у додатку 9 наказу МЗЕЗторгу України вiд 24.02.96 р. N 133-а.

В.о. Мiнiстра I.В.Подолєв
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.