Документ скасований: Постанова КМУ № 2345 від 22.12.1999

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

31.08.98 N10/1-2001-ЕП

Начальникам регiональних
митниць
Начальникам митниць

     До вiдома та використання в оперативнiй роботi надсилаємо розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.08.98 N 681-р щодо продовження термiну виготовлення обладнання i вузлiв для машин безперервного розливу сталi (код ТН ЗЕД 845 490 000) з давальницької сировини до 250 календарних днiв з моменту оформлення ввiзної вантажної митної декларацiї на давальницьку сировину.

     Додаток: згадане на 2 арк.

Заступник Голови Служби О.Шейко

 

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

вiд 17 серпня 1998 р. N 681-р

Київ

     Вiдповiдно до статтi 2 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" установити термiн виготовлення обладнання i вузлiв для машин безперервного розливу сталi (код ТН ЗЕД 845 490 000) з давальницької сировини (перелiк додається) до 250 календарних днiв з моменту оформлення ввiзної вантажної митної декларацiї на давальницьку сировину.

  Прем'єр-мiнiстр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

   

Додаток
до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 17 серпня 1998 р. N 681-р


ПЕРЕЛIК
давальницької сировини для виготовлення обладнання
та вузлiв для машин безперервного розливу сталi
(код ТН ЗЕД 84 5490000)

         Код товару
     згiдно з ТН ЗЕД
                     Опис товару
                  згiдно з ТН ЗЕД
320810900; 382390980;
381400900
складовi речовини грунтувального i
облицювального покриття стандарту DIN
381090910; 831190000; змащувальнi матерiали стандарту DIN
271000990; 340399900;
722590900; 731815900;
732690990; 848280000;
848590900; 901780900
спецiальнi рiзьбовi з'єднання стандарту
DIN
381090910; 391739990;
400920000; 400930000;
401693900; 401699900;
591190900; 721190900;
730439910; 730490900;
730539000; 730799900;
730890590; 731815900;
731816500; 732020900;
732399990; 732690990;
741129900; 741999000;
760900000; 841221910;
848230000; 848490900;
матерiали трубопроводiв i крiплень їх
за обладнанням стандарту DIN
720821900; 721129910;
721621000; 721690100;
722090390; 730722000;
730729100
730729900; 730799900;
732599900; 732329990;
732690990; 732690930;
741129100; 830710900;
841290900; 848120100;
848120990; 848280000.
комплектуючi вузли стандарту DIN

 

Мiнiстр Кабiнету Мiнiстрiв України

А. ТОЛСТОУХОВ

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.