ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про часткове зупинення дiї статтi 2 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 сiчня 1993 року "Про Єдиний митний тариф України"

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Зупинити дiю абзацу другого статтi 2 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 сiчня 1993 року N 4-93 "Про Єдиний митний тариф України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 12, ст. 107, N 28, ст.301; 1997 р., N 8, ст.62) в частинi, що не стосується ввезення за договорами (контрактами), укладеними до набрання чинностi цим Законом, товарiв за рахунок коштiв iноземних кредитiв, наданих Українi вiдповiдно до мiжнародних договорiв України пiд гарантiю Кабiнету Мiнiстрiв України, або за договорами (контрактами), укладеними до 1 сiчня 2000 року, якщо вiдповiдний iноземний кредит, наданий Українi згiдно з мiжнародним договором України пiд гарантiю Кабiнету Мiнiстрiв України, передбачено Державним бюджетом України.

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ,
19 жовтня 1999 року
N 1159-XIV

Газета "Урядовий кур'єр" N 213 13-11-99

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.