ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо посилення вiдповiдальностi за втручання в дiяльнiсть транспорту

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) у статтi 109:

     у частинi першiй:

     в абзацi першому слова "а також пiдкладання на залiзничнi колiї предметiв, якi можуть спричинити порушення руху поїздiв" виключити;

     в абзацi другому слова "вiд одного до трьох" замiнити словами "вiд семи до п'ятнадцяти";

     в абзацi другому частини другої слова "вiд одного до трьох" замiнити словами "вiд десяти до тридцяти", а слова "вiд чотирьох до семи" замiнити словами "вiд двадцяти до шiстдесяти";

     в абзацi другому частини третьої слова та цифри "вiд 0,5 до одного неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян" замiнити словами "вiд двох до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     в абзацi другому частини четвертої слова "вiд одного до трьох" замiнити словами "вiд десяти до двадцяти", а слова "вiд чотирьох до семи" замiнити словами "вiд п'ятнадцяти до двадцяти п'яти";

     в абзацi другому частини п'ятої слова "вiд чотирьох до семи" замiнити словами "вiд десяти до двадцяти";

     доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "Пiдкладання на залiзничнi колiї предметiв, якi можуть спричинити порушення руху поїздiв, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд п'ятнадцяти до сорока неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     2) в абзацi другому частини першої статтi 110 слова "вiд одного до трьох" замiнити словами "вiд десяти до тридцяти";

     3) у статтi 136:

     в абзацi другому частини першої слова "вiд трьох до п'яти" замiнити словами "вiд десяти до тридцяти";

     в абзацi другому частини другої слова "вiд трьох до семи" замiнити словами "вiд десяти до тридцяти";

     4) у статтi 222:

     у частинi першiй слова та цифри "частини перша, друга, третя i четверта статтi 109" замiнити словами та цифрами "частини перша, друга, третя, четверта i шоста статтi 109";

     у пунктi 1 частини другої:

     в абзацi першому слова та цифри "частинами першою, другою, третьою i четвертою статтi 109" замiнити словами та цифрами "частинами першою, другою, третьою, четвертою i шостою статтi 109";

     в абзацi другому слова та цифри "частинами першою, другою, третьою i четвертою статтi 109" замiнити словами та цифрами "частинами першою, другою, третьою, четвертою i шостою статтi 109", а слова "перевищувати чотирьох" замiнити словами "перевищувати двадцяти";

     5) абзац четвертий частини другої та частину третю статтi 224 викласти в такiй редакцiї:

     "начальник Управлiння вiдомчої воєнiзованої охорони Укрзалiзницi та його заступники, начальники служб (загонiв) вiдомчої воєнiзованої охорони залiзниць та їх заступники, начальники вiддiлiв (секторiв) Управлiння вiдомчої воєнiзованої охорони Укрзалiзницi, начальники вiддiлiв (секторiв) служби (загону) вiдомчої воєнiзованої охорони залiзниць та їх заступники, начальники команд (пожежних поїздiв) вiдомчої воєнiзованої охорони залiзниць та їх заступники, старшi iнструктори та iнструктори служб (загонiв) вiдомчої воєнiзованої охорони залiзниць, начальники вiддiлень команд (пожежних поїздiв) вiдомчої воєнiзованої охорони залiзниць, метрополiтенiв, начальники груп воєнiзованої охорони залiзниць, старшi в мiсцi розташування станцiй посадовi особи вiдомчої воєнiзованої охорони залiзниць";

     "Розмiр штрафу, що накладається начальниками пасажирських поїздiв (механiками-бригадирами пасажирських поїздiв), дорожнiми майстрами, начальниками вiддiлень команд (пожежних поїздiв) вiдомчої воєнiзованої охорони залiзниць, метрополiтенiв, не може перевищувати двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян".

     2. У Кримiнальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131):

     1) в абзацi другому частини першої статтi 277 слова "до ста" замiнити словами "вiд п'ятдесяти до двохсот п'ятдесяти";

     2) в абзацi другому частини першої статтi 279 слова "до п'ятдесяти" замiнити словами "вiд п'ятдесяти до ста п'ятдесяти".

     3. Частину другу статтi 12 Закону України "Про залiзничний транспорт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 40, ст. 183) пiсля слiв "транспортi загального користування" доповнити словами "розгляд справ про адмiнiстративнi правопорушення i накладення адмiнiстративних стягнень".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
2 грудня 2010 року
N 2742-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.