ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких законiв України щодо запобiгання та протидiї корупцiї

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Визнати такими, що втратили чиннiсть:

     Закон України "Про засади запобiгання та протидiї корупцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2009 р., N 45, ст. 691; 2010 р., N 9, ст. 87, N 20, ст. 205);

     Закон України "Про вiдповiдальнiсть юридичних осiб за вчинення корупцiйних правопорушень" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2009 р., N 45, ст. 692; 2010 р., N 9, ст. 87, N 20, ст. 205, N 29, ст. 392);

     Закон України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо вiдповiдальностi за корупцiйнi правопорушення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2009 р., N 46, ст. 699; 2010 р., N 9, ст. 87).

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
21 грудня 2010 року
N 2808-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.