ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiни до статтi 171 Закону України "Про електроенергетику" щодо змiни строку набрання чинностi додатковою умовою застосування порядку стимулювання виробництва електроенергiї з альтернативних джерел енергiї

     Верховна Рада України постановляє:

     1. У частинi дванадцятiй статтi 171 Закону України "Про електроенергетику" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1; 2009 р., N 32 - 33, ст. 496) цифри "2011" замiнити цифрами "2012".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
17 грудня 2010 року
N 2799-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.