ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

02.08.99р. N 09/1-2368-ЕП

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць

Щодо митного оформлення вантажiв вартiстю менше, нiж еквiвалент 100 доларiв США

     З метою формування однозначного тлумачення пункту 4 наказу Держмитслужби вiд 23.03.99 N 179 "Про порядок введення в дiю наказу Держмитслужби вiд 08.12.98 N 771" роз'яснюємо.

     Митне оформлення товарiв вартiстю менше, нiж еквiвалент 100 доларiв США (крiм пiдакцизних товарiв), як i контроль за їх перемiщенням мiж митницями, здiйснюється виключно у тих випадках, коли у власника цих товарiв (вiдправника або одержувача) або уповноваженої ним особи виникає потреба у митному оформленнi таких товарiв, обумовлена особливостями господарської дiяльностi, валютного, iнвестицiйного законодавства тощо, i тiльки за умови звернення цiєї особи до митного органу з письмовою заявою про таку необхiднiсть.

     Зазначене розповсюджується i на вантажi, якi ввозяться на митну територiю України, вивозяться за її межi або перемiщуються нею пiд митним контролем кур'єрськими службами прискореної доставки.

Заступник Голови Служби I. Соболь
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.