Документ скасований: Постанова КМУ № 198 від 15.04.2015

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 13 листопада 1999 р. N 2083


Про встановлення термiну виконання операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах пiд час виготовлення турбiн на водянiй парi та iнших робочих тiлах

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 13 грудня 2001 року N 1648

     Вiдповiдно до статтi 2 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах", враховуючи тривалий технологiчний цикл виготовлення турбiн на водянiй парi та iнших робочих тiлах, Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Установити термiн виконання операцiй з давальницькою сировиною (коди згiдно з УКТ ЗЕД 8406 90 та 8483 60 99 00), що ввозиться на митну територiю України, пiд час виготовлення турбiн на водянiй парi та iнших робочих тiлах (код згiдно з УКТ ЗЕД 8406 81 10 00) 550 (п'ятсот п'ятдесят) календарних днiв з моменту оформлення ввiзної вантажної митної декларацiї.

(постанова iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.12.2001 р. N 1648)
  
Прем'єр-мiнiстр України
В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Iнд. 30

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.