ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

16.11.99 N 10/1-3596-ЕП

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо надiслання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України

     Для використання в оперативнiй роботi надсилаємо постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.10.99 N 1928 "Про активiзацiю дiяльностi бiржового ринку продукцiї агропромислового комплексу та необхiдних для його потреб матерiально-технiчних ресурсiв".

     Прошу забезпечити виконання пункту 3 зазначеної постанови Кабiнету Мiнiстрiв України.

     Пiсля надання Мiнагропромом перелiку товарних бiрж цей перелiк буде доведено до митних установ додатково.

     Додаток: 2 арк.

Заступник Голови Служби I.Соболь
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.