ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

22.11.99 N 15/1-3666-ЕП

НАЧАЛЬНИКАМ РЕГIОНАЛЬНИХ
МИТНИЦЬ
НАЧАЛЬНИКАМ МИТНИЦЬ

 

     Для керiвництва в роботi надсилаємо Закон України вiд 19 жовтня 1999 року N 1159-XIV "Про часткове зупинення дiї статтi 2 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 сiчня 1993 року "Про Єдиний митний тариф".

     1. Митне оформлення товарiв, що ввозяться за договорами (контрактами), укладеними до набрання чинностi Законом України вiд 19 жовтня 1999 року N 1159-XIV "Про часткове зупинення дiї статтi 2 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 сiчня 1993 року "Про Єдиний митний тариф" та закупленими за рахунок коштiв iноземних кредитiв, наданих Українi вiдповiдно до мiжнародних договорiв України пiд гарантiю Кабiнету Мiнiстрiв України, або за договорами (контрактами), укладеними до 1 сiчня 2000 року, якщо вiдповiдний iноземний кредит, наданий Українi згiдно з мiжнародним договором України пiд гарантiю Кабiнету Мiнiстрiв України, передбачено Державним бюджетом України здiйснювати згiдно положеннями Порядку пiдтвердження податкових пiльг та здiйснення митного оформлення товарiв, що ввозяться в Україну в рамках мiжнародних договорiв з мiжнародними фiнансовими органiзацiями, який затверджений спiльним з Мiнiстерством фiнансiв наказом Держмитслужби вiд 28.09.99 N 229/619 та зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї 20.10.99 за N 717/4010.

     При цьому, графа "36" ВМД заповнюється наступним чином "95/.../91"

     2. З моменту набрання чинностi зазначеним Законом при митному оформленнi не застосовуються наступнi преференцiї:

     - по сплатi мита, що приведенi в додатку 1 до п.1 наказу Держмитслужби вiд 01.07.99 N 401:

     "09" - при митному оформленнi товарiв, що ввозяться за рахунок коштiв Державного валютного фонду України, республiканського (Автономної Республiки Крим), мiсцевих валютних фондiв;

     "10" - товари, що ввозяться на митну територiю України за рахунок iноземних кредитiв, наданих пiд гарантiю Кабiнету Мiнiстрiв України;

     "12" - при митному оформленнi засобiв захисту рослин i тварин, калiйних i фосфатних добрив.

     "96" - при митному оформленнi товарiв, що ввозяться на митну територiю України з використанням коштiв кредитiв Мiжнародного банку реконструкцiї та розвитку, наданих Українi вiдповiдно до мiжнародних договорiв України про надання позики;

     - по сплатi ПДВ, що приведенi в додатку 4 до п.1 наказу Держмитслужби вiд 01.07.99 N 401:

     "92" - при митному оформленнi товарiв, що ввозяться на митну територiю України з використанням коштiв кредитiв Мiжнародного банку реконструкцiї та розвитку, наданих Українi вiдповiдно до мiжнародних договорiв України про надання позики.

     3. Тимчасово, до внесення змiн до наказу Держмитслужби вiд 01.07.99 N 401, внести наступнi змiни в його додатки:

     - пункт 52 додатку 1 до п.1 наказу Держмитслужби вiд 01.07.99 N 401 викласти в редакцiї:

     "Товари, що ввозяться в Україну в рамках мiжнародних договорiв з мiжнародними фiнансовими органiзацiями - "95"

     - пункт 45 додатку 4 до п.1 наказу Держмитслужби вiд 01.07.99 N 401 викласти в редакцiї:

     "Товари, що ввозяться в Україну в рамках мiжнародних договорiв з мiжнародними фiнансовими органiзацiями - "91"

     Додаток: Закон України вiд 19 жовтня 1999 року N 1159-XIV "Про часткове зупинення дiї статтi 2 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 сiчня 1993 року "Про Єдиний митний тариф".

Заступник Голови Служби О.Шейко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.