ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо пiдсудностi спорiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi адмiнiстративного судочинства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., NN 35 - 37, ст. 446):

     1) абзац другий частини другої статтi 5 виключити;

     2) частину третю статтi 19 пiсля слiв "цим Кодексом" доповнити словами "адмiнiстративнi справи з приводу оскарження рiшень Антимонопольного комiтету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сферi державних закупiвель".

     2. Абзац восьмий частини третьої статтi 8 Закону України "Про здiйснення державних закупiвель" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 33, ст. 471) викласти в такiй редакцiї:

     "Рiшення органу оскарження може бути оскаржено суб'єктом оскарження чи замовником до суду протягом мiсячного строку з дня, коли особа дiзналася про його прийняття".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Адмiнiстративнi позови з приводу оскарження рiшень Антимонопольного комiтету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сферi державних закупiвель, поданi до суду в порядку та строки до набрання чинностi цим Законом, розглядаються в порядку, який дiяв до набрання чинностi цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
17 березня 2011 року
N 3156-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.