Документ скасований: Постанова КМУ № 955 від 18.11.2015

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 6 квiтня 2011 р. N 352


Про затвердження перелiку платних адмiнiстративних послуг, якi надаються Мiнiстерством фiнансiв, та розмiру плати за їх надання

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 11 сiчня 2012 року N 6,
вiд 25 грудня 2013 року N 955

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Затвердити перелiк платних адмiнiстративних послуг, якi надаються Мiнiстерством фiнансiв, та розмiр плати за їх надання згiдно з додатком.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд. 70

 

Додаток
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 6 квiтня 2011 р. N 352

ПЕРЕЛIК
платних адмiнiстративних послуг, якi надаються Мiнiстерством фiнансiв, та розмiр плати за їх надання

Найменування послуги Розмiр плати за надання послуги
1. Видача лiцензiї на провадження господарської дiяльностi з виготовлення бланкiв цiнних паперiв одна мiнiмальна заробiтна плата
2. Видача копiї лiцензiї на провадження господарської дiяльностi з виготовлення бланкiв цiнних паперiв один неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян
3. Переоформлення лiцензiї на провадження господарської дiяльностi з виготовлення бланкiв цiнних паперiв п'ять неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян
4. Видача дублiката лiцензiї на провадження господарської дiяльностi з виготовлення бланкiв цiнних паперiв п'ять неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян
5. Пункт виключено  
6. Пункт виключено  
7. Пункт виключено  
8. Пункт виключено  
9. Видача копiї лiцензiї на провадження господарської дiяльностi з випуску та проведення лотерей один неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян
10. Видача дублiката лiцензiї на провадження господарської дiяльностi з випуску та проведення лотерей п'ять неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян
11. Переоформлення лiцензiї на провадження господарської дiяльностi з випуску та проведення лотерей п'ять неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян
 
(додаток iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.01.2012р. N 6, вiд 25.12.2013р. N 955)
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.