Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 189 від 25.03.2003

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

м. Київ

25 листопада 1999 р.
N 763

Про порядок вiдкриття митних лiцензiйних складiв у межах Києва

     У зв'язку з функцiонуванням значної кiлькостi митних лiцензiйних складiв у межах Києва та з метою забезпечення контролю за дотриманням положень наказу Держмитслужби вiд 31.12.96 N 592 пiд час вiдкриття митних лiцензiйних складiв

     НАКАЗУЮ:

     1. Начальникам Київської регiональної, Центральної енергетичної та Київської спецiалiзованої митниць:

     1.1. Здiйснювати перевiрку вiдомостей, зазначених у поданих пiдприємцем документах на вiдкриття митного лiцензiйного складу, та стану складських примiщень на вiдповiднiсть вимогам Положення про вiдкриття та експлуатацiю митних лiцензiйних складiв (далi - перевiрка) за обов'язковою участю фахiвця Управлiння нетарифного регулювання Держмитслужби (далi - Управлiння).

     1.2. Для чiткого виконання п. 1.1 цього наказу забезпечувати подання заявок про залучення фахiвця Управлiння за 2 днi до початку здiйснення перевiрки, а також його доставку до мiсця перевiрки та у зворотному напрямку.

     2. Управлiнню нетарифного регулювання (Пашинний О.I.) забезпечувати участь фахiвця Управлiнняв в здiйсненнi перевiрок.

     3. Фахiвцю Управлiння, який брав участь у перевiрцi, в обов'язковому порядку вiзувати Процедуру органiзацiї митного режиму - митний склад, запропонованої для вiдкриття митного лiцензiйного складу.

     4. Контроль за виконання наказу покласти на заступника Голови Служби Соболя I.М. 

Голова Служби Ю.П. Соловков
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.