Документ скасований: Наказ Мінфіну № 627 від 30.05.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

18.03.2011 N 222


Про внесення змiн до Порядку роботи складу митного органу

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
7 квiтня 2011 р. за N 462/19200


     Вiдповiдно до частини четвертої статтi 168 Митного кодексу України та з метою оптимiзацiї здiйснення митними постами митного оформлення наказую:

     1. Унести до пункту 6.2 глави 6 Порядку роботи складу митного органу, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 05.12.2003 N 835, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 19.12.2003 за N 1186/8507, такi змiни:

     абзац другий пiсля слiв "начальника митного органу" доповнити словами "або начальника митного поста";

     в абзацi четвертому слова "начальником митного органу або його заступником" замiнити словами "вiдповiдно начальником (заступником начальника) митного органу або начальником митного поста (особою, яка його замiщує)";

     в абзацi п'ятому слова "начальник митного органу або його заступник" замiнити словами "начальник (заступник начальника) митного органу або начальник митного поста (особа, яка його замiщує)";

     в абзацi шостому слова "начальника (заступника начальника) митного органу" замiнити словами "начальника (заступника начальника) митного органу або начальника митного поста (особи, яка його замiщує)".

     2. Департаменту органiзацiї митного контролю та роботи митних посередникiв (Сербайло А. I.) i Управлiнню правового забезпечення (Чорна Г. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     3. Установити, що цей наказ набирає чинностi через 10 днiв пiсля його офiцiйного опублiкування.

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної митної служби України Сьомку С. М.

Голова Державної митної служби України I. Г. Калєтнiк
ПОГОДЖЕНО:
Мiнiстр фiнансiв України Ф. О. Ярошенко
Перший заступник Голови - Голова лiквiдацiйної комiсiї Державного комiтету України з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва Г. Яцишина
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.