Документ скасований: Постанова КМУ № 390 від 29.03.2002

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

Про змiну порядку митного оформлення
нафтопродуктiв
Постанова
вiд 3 серпня 1998 р. N 1204
Київ

     Кабiнет Мiнiстрiв Українii ПОСТАНОВЛЯЄ:

     На часткову змiну постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 сiчня 1997 р. N 52 "Про порядок внесення обов'язкових платежiв у разi iмпорту окремих видiв товарiв" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р.. число 9, с.49, число 40, с.40. число 52, с.135; 1998 р., N 14, ст.540) дозволити пропуск через митний кордон України iмпортованих нафтопродуктiв (коди товару згiдно з ТН ЗЕД 27.10.00330, 27.10.00350, 27.1000610) на митнi лiцензiйнi склади пiдприємств системи державного резерву без оформлення попередньої вантажної митної декларацiї iз сплатою всiх належних платежiв (ввiзного мига, податку на додану вартiсть, акцизного та митного зборiв) пiд час їх митного оформлення на зазначених складах.

Прем'єр-мiнiстр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО


(Газета "Урядовий кур'єр" вiд 27-08-98р.)

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.