ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiни до статтi 290 Цивiльного кодексу України

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Абзац другий частини третьої статтi 290 Цивiльного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40 - 44, ст. 356) викласти в такiй редакцiї:

     "Особа донора не повинна бути вiдомою реципiєнту, а особа реципiєнта - родинi донора, крiм випадкiв, коли реципiєнт i донор перебувають у шлюбi або є близькими родичами".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
31 травня 2011 року
N 3436-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.