ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

N 11/3-12086 вiд 22-11-99р.

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць

     На виконання Закону України вiд 19.09.97 N 535/97-ВР "Про стимулювання виробництва автомобiлiв в Українi" та постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.01.98 N 89 "Про порядок ввезення та обсяги товарiв, що використовуються для будiвництва й виробничої дiяльностi пiдприємств з виробництва автомобiлiв i запасних частин до них i не оподатковуються пiд час ввезення їх на митну територiю України", для керiвництва та використання в роботi надсилаємо затверджений Мiнiстерством промислової полiтики України, вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України N 89, перелiк компонентiв та складових частин (машинокомплектiв), до автомобiлiв: "Муссо" ; "Корандо" ; "Чеамен"; "Люблин-2"

Додаток: зазначене на 14 аркушах.

О. Шейко 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Мiнiстра промислової полiтики України
В. Т. Лящов
вiд 1 листопада 1999 р. 

 

 

 

 

Машинокомплект
легкового автомобiля пiдвищених споживчих якостей "МУССО" (Перелiк компонентiв i складових частин, необхiдних для виробництва одного автомобiля) 

1. 870710100 КУЗОВ У ЗБОРI (кузови для промислового складання автомобiлiв)

Кузов у зборi може бути повнiстю укомплектований (тобто з усiєю своєю арматурою й приналежностями, такими як приладовi щитки, багажники, сидiння з пiдголовниками, подушками, килимки, багажнi полицi й електроарматура). Комплектацiя кузова у зборi може включати:

- бампери та їх частини;

- паски безпеки;

- частини зчеплення;

- подушки безпеки;

- електропiдйомники бокового скла;

- центральний дверний замок; 

- люк;

- заднiй спойлер;

- кожухи грязьозахиснi;

- радiатори;

- кермовi колеса, кермовi колонки, картери кермових механiзмiв;

- заправнi ємкостi гальмової системи, системи пiдсилювання кермового керування, кондицiонера, системи охолодження, картера двигуна, картера механiчної (автоматичної) КПП можуть бути заповненi вiдповiдними рiдинами за встановленими нормами заправки;

- комплект деталей для складання й комплектацiї: крiпильнi деталi, кронштейни, прокладки, хомути та iнш.;

- повiтряний фiльтр кондицiонера;

- круїз-контроль (система автоматичної пiдтримки постiйної швидкостi руху); 

а) 8708 39 100 - гальмовi системи з пiдсилювачами та їх частини, ДБС (антиблокувальна система гальмiв); 

б) 8708 80 100 - амортизатори; 

в) 8415 81 900 - кондицiонер; 

г) 8507 10 990 - акумуляторну батарею; 

д) 8527 21 900 - звуковiдтворюючу апаратуру (магнiтола); 

е) 8518 21 900 - гучномовцi; 

є) 8523 12 000 - касети; 

ж) 8524 90 100 - компактдиски; 

з) 8529 10 200 - радiоантену; 

и) 8708 99 100 - деталi пiдвiски (важелi та iн.); 

i) 4911 99 000 - комплект технiчної документацiї (каталоги та iн.);

ї) 8206 00 000 - комплект iнструментiв. 

2. 870899100 ПАЛИВНИЙ БАК (частини i обладнання автомобiлiв для промислового складання автомобiлiв)

Комплектацiя паливного бака в зборi може включати:

- патрубки;

- закрiпнi вироби, стрiчки крiплення.

3. СИЛОВИЙ АГРЕГАТ

3.1. 840734100 СИЛОВИЙ АГРЕГАТ (двигуни внутрiшнього згоряння поршневi з iскровим запалюванням для промислового складання легкових автомобiлiв)

Комплектацiя силового агрегата в зборi може включати:

- двигун, частково або повнiстю укомплектований усiма системами життєзабезпечення (системи запалювання, живлення, змазки, охолодження, запуску, енергопостачання);

- зчеплення;

- коробку змiни швидкостей;

- розподiльчу коробку перемикання;

- компресор кондицiонера;

- компресор гiдропiдсилювання керма;

- пристрiй для пiдiгрiву;

- пучок високовольтних проводiв;

- електробензонасос з пучком проводiв;

- закрiпнi вироби, прокладки, хомути.

3.2. 840820100 СИЛОВИЙ АГРЕГАТ (двигуни внутрiшнього згоряння поршневi з запалюванням вiд тиску (дизель) для промислового складання легкових автомобiлiв)

Комплектацiя силового агрегата в зборi може включати:

- двигун, частково або повнiстю укомплектований усiма системами життєзабезпечення (живлення, змазки, охолодження, запуску, енергопостачання);

- зчеплення;

- коробку змiни швидкостей;

- розподiльчу коробку перемикання;

- компресор кондицiонера;

- компресор гiдропiдсилювання керма;

- пристрiй для пiдiгрiву;

- закрiпнi вироби, прокладки, хомути.

Машинокомплект може бути укомплектований одним iз перелiчених силових агрегатiв.

4. 870892100 СИСТЕМА ВИПУСКУ ВIДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗIВ (глушники шуму i вихлопнi труби для промислового складання автомобiлiв)

Комплектацiя системи випуску вiдпрацьованих газiв може включати:

- резонатор з трубами у зборi;

- глушник з трубами у зборi;

- труби приймальнi;

- каталiзатор або вставку;

- крiпильнi вироби;

- прокладки з композицiйних матерiалiв;

- хомути;

а) 8708 99 100 - гумовi подушки. 

5. 870850100 ПЕРЕДНЯ ПIДВIСКА В ЗБОРI, ЗАДНЯ ПIДВIСКА В ЗБОРI (мости ведучi з диференцiалом i пiвосями в зборi)

Комплектацiя передньої i задньої пiдвiсок може включати:

- прокладки;

- крiпильнi вироби;

а) 7320 - пружини; 

б) 8708 39 100 - гальма в зборi, трос стоянкових гальм; 

в) 8708 50 100 - мiст з диференцiалом; 

г) 8708 80100 - амортизатори в зборi; 

д) 8708 99100 - гумовi подушки (верхня опора в зборi); 

е) 8708 99 100 - тяги стабiлiзатора; 

е) 8708 99 100 - реактивнi тяги поперечної стiйкостi; 

ж) 8708 99 100 - стабiлiзатор поперечної стiйкостi;

з) 8708 99 100 - продольнi ричаги задньої пiдвiски; 

и)  8708 50 100 - пiвосi. 

6. 870870100 КОЛЕСА В ЗБОРI (враховуючи запасне) (колеса ходовi, їх частини й приналежностi для промислового складання автомобiлiв)

Комплектацiя колеса в зборi може включати:

- диск (обiд);

- шину;

- нiпель у зборi;

- ковпачок;

- ковпак декоративний;

- балансувальнi грузики; 

- закрiпнi деталi.

7. 851130900 СИСТЕМА ЗАПАЛЮВАННЯ* (розподiлювачi, котушка запалювання в зборi)

Котушка запалювання в зборi може бути з розподiлювачем та включати закрiпнi вироби i кронштейни.

____________
* У випадку комплектацiї дизельним двигуном система запалювання вiдсутня.

8. 870850900 КАРДАН ПЕРЕДНIЙ, КАРДАН ЗАДНIЙ (деталi трансмiсiї)

Окремi вузли можуть бути довiльно з'єднанi мiж собою, у тому числi з використанням допомiжних деталей.

Розроблено згiдно з Законом України вiд 19.09.97 р. N 535/97-ВР "Про стимулювання виробництва автомобiлiв в Українi" (ст. 1).

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Мiнiстра промислової полiтики України
В. Т. Лящов
вiд 1 листопада 1999 р. 

 

 

 

 

Машинокомплект
легкового автомобiля пiдвищених споживчих якостей "КОРАНДО" (Перелiк компонентiв i складових частин, необхiдних для виробництва одного автомобiля)

1. 870710100 КУЗОВ У ЗБОРI (кузови для промислового складання автомобiлiв)

Кузов у зборi може бути повнiстю укомплектований (тобто з усiєю своєю арматурою й приналежностями, такими як приладовi щитки, багажники, сидiння з пiдголовниками й подушками, килимки, багажнi полицi й електроарматура). Комплектацiя кузова у зборi може включати:

- бампери та їх частини;

- паски безпеки;

- частини зчеплення;

- подушки безпеки;

- електропiдйомники бокового скла; 

- центральний дверний замок;

- люк; 

- заднiй спойлер;

- кожухи грязьозахиснi;

- радiатори;

- кермовi колеса, кермовi колонки, картери кермових механiзмiв;

- заправнi ємкостi гальмової системи, системи пiдсилювання кермового керування, кондицiонера системи охолодження, картера двигуна, картера механiчної (автоматичної) КПП можуть бути заповненi вiдповiдними рiдинами за встановленими нормами заправки;

- комплект деталей для складання й комплектацiї: крiпильнi деталi, кронштейни, прокладки, хомути та iн;

- повiтряний фiльтр кондицiонера;

- круїз-контроль (система автоматичної пiдтримки постiйної швидкостi руху); 

а) 8708 39 100 - гальмовi системи з пiдсилювачами та їх частини, АБС (антиблокувальна система гальмiв); 

б) 8708 80 100 - амортизатори; 

в) 8415 81 900 - кондицiонер; 

г) 8507 10 990 - акумуляторну батарею; 

д) 8527 21 900 - звуковiдтворюючу апаратуру (магнiтола); 

е) 8518 21 900 - гучномовцi; 

с) 8523 12 000 - касети; 

ж) 8524 90 100 - компактдиски;

з) 8529 10 200 - радiоантену; 

й) 8708 99 100 - деталi пiдвiски (важелi та iн.);

i) 4911 99 000 - комплект технiчної документацiї (каталоги та iн.);

ї) 8206 00 000 - комплект iнструментiв. 

2. 870899100 ПАЛИВНИЙ БАК (частини i обладнання автомобiлiв для промислового складання автомобiлiв)

Комплектацiя паливного баку в зборi може включати:

- патрубки;

- закрiпнi вироби, стрiчки крiплення.

3. СИЛОВИЙ АГРЕГАТ

3.1. 840734100 СИЛОВИЙ АГРЕГАТ (двигуни внутрiшнього згоряння поршневi з iскровим запалюванням для промислового складання легкових автомобiлiв)

Комплектацiя силового агрегата в зборi може включати:

- двигун, частково або повнiстю укомплектований усiма системами життєзабезпечення (системи запалювання, живлення, змазки, охолодження, запуску, енергопостачання);

- зчеплення;

- коробку змiни швидкостей;

- розподiльчу коробку перемикання;

- компресор кондицiонера;

- компресор гiдропiдсилювання керма;

- пристрiй для пiдiгрiву;

- пучок високовольтних проводiв;

- електробензонасос з пучком проводiв;

- закрiпнi вироби, прокладки, хомути.

3.2. 840820100 СИЛОВИЙ АГРЕГАТ (двигуни внутрiшнього згоряння поршневi з запалюванням вiд тиску - дизель для промислового складання легкових автомобiлiв)

Комплектацiя силового агрегата в зборi може включати:

- двигун, частково або повнiстю укомплектований усiма системами життєзабезпечення (живлення, змазки, охолодження, запуску, енергопостачання);

- зчеплення;

- коробку змiни швидкостей;

- розподiльчу коробку перемикання;

- компресор кондицiонера;

- компресор гiдропiдсилювання керма;

- пристрiй для пiдiгрiву;

- закрiпнi вироби, прокладки, хомути.

Машинокомплект може бути укомплектований одним iз перелiчених силових агрегатiв.

4. 870892100 СИСТЕМА ВИПУСКУ ВIДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗIВ (глушники шуму i вихлопнi труби для промислового складання автомобiлiв)

Комплектацiя системи випуску вiдпрацьованих газiв може включати:

- резонатор з трубами у зборi;

- глушник з трубами у зборi;

- труби приймальнi;

- каталiзатор або вставку;

- крiпильнi вироби;

- прокладки з композицiйних матерiалiв;

- хомути;

а) 8708 99 100 - гумовi подушки. 

5. 870850100 ПЕРЕДНЯ ПIДВIСКА В ЗБОРI, ЗАДНЯ ПIДВIСКА В ЗБОРI (мости ведучi з диференцiалом i пiвосями в зборi)

Комплектацiя передньої i задньої пiдвiсок може включати:

- прокладки;

- крiпильнi вироби;

а) 7320 - пружини; 

б) 8708 39 100 - гальма в зборi, трос стоянкових гальм;

в) 8708 50 100 - мiст з диференцiалом; 

г) 8708 80 100 - амортизатори в зборi;

д) 8708 99 100 - гумовi подушки (верхня опора в зборi); 

е) 8708 99 100 - тяги стабiлiзатора;

є) 8708 99 100 - реактивнi тяги поперечної стiйкостi; 

ж) 8708 99 100 - стабiлiзатор поперечної стiйкостi; 

з) 8708 99 100 - продольнi ричаги задньої пiдвiски;

и) 8708 50 100 - пiвосi. 

6. 870870100 КОЛЕСА В ЗБОРI (враховуючи запасне) (колеса ходовi, їх частини й приналежностi для промислового складання автомобiлiв)

Комплектацiя колеса в зборi може включати:

- диск (обiд);

- шину; 

- нiпель у зборi;

- ковпачок;

- ковпак декоративний;

- балансувальнi грузики;

- закрiпнi деталi.

7. 851130900 СИСТЕМА ЗАПАЛЮВАННЯ* (розподiлювачi, котушка запалювання в зборi)

Котушка запалювання в зборi може бути з розподiлювачем та включати закрiпнi вироби i кронштейни.

____________
* У випадку комплектацiї дизельним двигуном система запалювання вiдсутня.

8. 870850900 КАРДАН ПЕРЕДНIЙ, КАРДАН ЗАДНIЙ (деталi трансмiсiї)

Окремi вузли можуть бути довiльно з'єднанi мiж собою, у тому числi з використанням допомiжних деталей.

Розроблено згiдно з Законом України вiд 19.09.97 р. N 535/97-ВР "Про стимулювання виробництва автомобiлiв в Українi" (ст. 1). 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Мiнiстра промислової полiтики України
В. Т. Лящов
вiд 1 листопада 1999 р. 

 

 

 

 

Машинокомплект
на модифiкацiї автомобiля "Люблiн-2": мiкроавтобус, комбi вантажно-пасажирський, вантажiвка бортова (з вантажною платформою або без неї), фургон (Перелiк компонентiв i складових частин, необхiдних для виробництва одного автомобiля)

1. ШАСI-РАМА

1.1. 8706 00 910 ШАСI-РАМА В ЗБОРI (шасi з двигунами для автомобiлiв, класифiкованих в товарнiй позицiї 8703) для мiкроавтобуса та комбi вантажно-пасажирського.

1.2. 8706 00 990 ШАСI-РАМА В ЗБОРI (шасi з двигунами для автомобiлiв, класифiкованих в товарнiй позицiї 8704 ) для вантажiвки бортової (з вантажною платформою або без неї) та фургона.

Шасi-рама обладнана силовим агрегатом, задньою та передньою пiдвiсками, кермовим механiзмом, трансмiсiєю.

Комплектацiя шасi-рами в зборi може також включати:

- колеса (включаючи запасне);

- паливну систему;

- систему запалювання;

- систему глушiння;

- iнше згiдно з поясненнями до товарної 870600.

2. КУЗОВ

2.1. 8707 10 100 КУЗОВ (КАБША) В ЗБОРI (кузови для промислового складання автомобiлiв, класифiкованих в товарнiй позицiї 8703) для мiкроавтобуса та комбi вактажно-пасажирського.

2.2. 8707 90 100 КУЗОВ (КАБIНА ) В ЗБОРI (кузови для промислового складання автомобiлiв, класифiкованих в товарнiй позицiї 8704) для вантажiвки бортової (з вантажною платформою або без неї) та фургона. 

Кузов у зборi може бути повнiстю укомплектований (тобто з усiєю своєю арматурою й приналежностями, такими як приладовi щитки, багажники, сидiння з пiдголовниками й подушками, килимки, багажнi полицi i електроарматура).

 Комплектацiя кузова в зборi може включати: 

- облицьовку бокову;

- облицьовку полу;

- облицьовку панелi передка;

- паски безпеки;

- вузли зчеплення;

- бампери та їх частини;

- пiднiжки;

- грязьозахиснi фартухи: переднiй та заднiй;

- дзеркала боковi;

- очисники скла;

- панелi двигуна звукоiзоляцiйнi;

- закрiпнi деталi;

- важiль стоянкового гальма в зборi,

- важiль змiни швидкостей;

- кермовi колеса i кермовi колонки;

- заправнi ємкостi гальмової системи, системи пiдсилювання кермового керування, системи охолодження картера двигуна (можуть бути заповненi вiдповiдними рiдинами за встановленими нормами заправки);

- вантажна платформа (для модифiкацiї - вантажiвка бортова).

Комплектацiя вантажної платформи може включати: 

- борти в зборi;

- закрiпнi вироби;

- тен, дуги i з'єднувальнi стержнi (на замовлення);

- iнше; 

а) 8507 10 990 - акумуляторну батарею; 

б) 8708 99 100 - кожух внутрiшнiй двигуна в зборi; 

в) 8708 99 100 - кожух радiатора; 

г) 8206 00 000 - комплект iнструментiв;

д) 8424 10 900 - вогнегасник; 

е) 8425 49 900 - домкрат; 

є) 8530 80 000 - знак аварiйної зупинки; 

ж) 4911 99 000 - комплект технiчної документацiї. 

Примiтка:

Технiчнi характеристики автомобiля "Люблiн-2": 

пасажиромiсткiсть:

- мiкроавтобус - 9 чол. (враховуючи водiя); 

- комбi вантажно-пасажирського - 6 чол.;

- тип двигуна - дизель;

- об'єм двигуна - 2417 куб. см.

Розроблено згiдно з Законом України вiд 19.09.97 р. N 535/97-ВР "Про стимулювання виробництва автомобiлiв в Українi" (ст. 1). 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Мiнiстра промислової полiтики України
В. Т. Лящов
вiд 1 листопада 1999 р. 

 

 

 

Машинокомплект
легкового автомобiля "ЧЕАМЕН" (Перелiк компонентiв i складових частин, необхiдних для виробництва одного автомобiля)

1. 870710100 КУЗОВ У ЗБОРI (кузови для промислового складання автомобiлiв)

Кузов у зборi може бути повнiстю укомплектований (тобто з усiєю своєю арматурою й приналежностями, такими як приладовi щитки, багажники, сидiння з пiдголовниками й подушками, килимки, багажнi полицi й електроарматура).

Комплектацiя кузова у зборi може включати: 

- бампери та їх частини;

- щитки термоiзоляцiйнi, грязьозахиснi;

- паски безпеки;

- подушки безпеки;

- частини зчеплення;

- радiатори;

- кермове колесо, кермову колонку, картер кермового механiзму; 

- електропiдйомники бокового скла; 

- центральний дверний замок;

- сигналiзацiю для охорони; 

- люк; 

- заднiй спойлер;

- повiтряний фiльтр (двигуна, кондицiонера);

- круїз-контроль (система автоматичної пiдтримки постiйної швидкостi руху);

- систему контролю руху (комп'ютер);

- заправнi ємкостi гальмової системи, системи пiдсилювання кермового керування, кондицiонера, системи охолодження, картера двигуна, картера механiчної (автоматичної) КПП можуть бути заповненi вiдповiдними рiдинами за встановленими нормами заправки; 

- комплект деталей для складання й комплектацiї: крiпильнi деталi, кронштейни, прокладки, хомути та iн.; 

а) 8708 80 100 - амортизатори; 

б) 8708 39 100 - гальмовi системи з пiдсилювачами та їх частини, АБС (антиблокувальна система гальмiв); 

в) 8415 81 900 - кондицiонер;

г) 8507 10 990 - акумуляторну батарею; 

д) 8527 21 900 - звуковiдтворюючу апаратуру (магнiтола); 

е) 8518 21 900 - гучномовцi; 

є) 8523 12 000 - касети; 

ж) 8524 90 100 - компактдиски; 

е) 8529 10 200 - радiоантену; 

и) 8708 99 100 - деталi пiдвiски (важелi та iн.); 

i) 4911 99 000 - комплект технiчної документацiї (каталоги та iн.); 

ї) 8206 00 000 - комплект iнструментiв; 

к) 7320 - пружини. 

2. 870899100 БЕНЗОБАК В ЗБОРI (частини i обладнання автомобiлiв для промислового складання автомобiлiв)

Комплектацiя бензобака в зборi може включати:

- патрубки;

- закрiпнi вироби, стрiчки крiплення. 

3. 840734100 СИЛОВИЙ АГРЕГАТ (двигун внутрiшнього згоряння поршневий з iскровим запалюванням для промислового складання легкових автомобiлiв) 

Комплектацiя силового агрегата в зборi може включати:

- двигун (частково або повнiстю укомплектований усiма системами життєзабезпечення (системи запалювання, живлення, змазки, охолоджування, запуску, енергопостачання);

- зчеплення;

- коробку змiни швидкостей;

- компресор кондицiонера;

- компресор гiдропiдсилювання керма;

- пристрiй для пiдiгрiву;

- пучок високовольтних проводiв;

- електробензонасос з пучком проводiв;

- закрiпнi вироби, прокладки, хомути.

4. 870892100 СИСТЕМА ВИПУСКУ ВIДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗIВ (глушники шуму i вихлопнi труби для промислового складання автомобiлiв)

Комплектацiя системи випуску, вiдпрацьованих газiв може включати:

- труби приймальнi;

- резонатор з трубами у зборi;

- глушник з трубами у зборi;

- каталiзатор або вставку;

- крiпильнi вироби;

- прокладки з композицiйних матерiалiв;

- хомути;

а) 8708 99 100 - гумовi подушки. 

5. 870860100 ЗАДНЯ ПIДВIСКА, ЯК У ЗIБРАНОМУ ВИГЛЯДI, ТАК I У НЕЗIБРАНОМУ (мости неведучi та їх частини для промислового складання автомобiлiв)

Комплектацiя задньої пiдвiски може включати:

- заднiй мiст з пiвосями в зборi;

- стабiлiзатор;

- крiпильнi вироби;

а) 7320 - пружини; 

б) 8708 39 100 - гальма у зборi, трос стоянкових гальм; 

в) 8708 99 100 - захиснi кожухи; 

г) 8708 99 100 - пiдрамник в зборi з важелями. 

6. 870880100 ПЕРЕДНЯ ПIДВIСКА (амортизатори пiдвiски для промислового складання автомобiлiв)

Комплектацiя передньої пiдвiски може включати: 

- крiпильнi вироби; 

- прокладки; 

а) 8708 39 100 - гальма у зборi з маточинами, ступицi з поворотними кулаками; 

б) 8708 80 100 - амортизацiйнi стояки (лiвий i правий) з датчиком у зборi; 

в) 8708 99 100 - гумовi подушки; 

г) 7320 - пружини. 

7. 870850900 КАРДАННИЙ ВАЛ

8. 870870100 КОЛЕСА В ЗБОРI (враховуючи запасне) (колеса ходовi, їхнi частини й приналежностi для промислового складання автомобiлiв)

Комплектацiя колеса в зборi може включати: 

- диск (обiд); 

- шину;

- нiпель у зборi;

- ковпачок;

- ковпак декоративний;

- балансувальнi грузики;

- крiпильнi деталi.

9. 851130900 КОТУШКА ЗАПАЛЮВАННЯ В ЗБОРI (розподiлювачi, котушка запалювання в зборi або блок комп'ютерного керування системою запалювання)

Котушка запалювання в зборi може бути з розподiлювачем та включати крiпильнi вироби i кронштейни.

Окремi вузли можуть бути довiльно з'єднанi мiж собою, у тому числi з використанням допомiжних деталей.

Розроблено згiдно з Законом України вiд 19.09.97 р. N 535/97-ВР "Про стимулювання виробництва автомобiлiв в Українi" (ст. 1). 

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.