ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про ставки акцизного збору та ввiзного мита на тютюновi вироби"

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Викласти Закон України "Про ставки акцизного збору та ввiзного мита на тютюновi вироби" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 8, ст.32; 1999 р., N 4, ст.34) в такiй редакцiї:

 

"ЗАКОН УКРАЇНИ
Про ставки акцизного збору та ввiзного мита на тютюновi вироби

     Стаття 1. Встановити ставки акцизного збору та ввiзного мита на тютюновi вироби:

Код тютюнових виробiв за Гармонiзованою системою опису та кодування товарiв Опис товару згiдно з Гармонiзованою системою опису та кодування товарiв Ставки акцизного збору у твердих сумах з одиницi реалiзованого товару Ставки специфiчного ввiзного мита
пiльговi повнi

2402 10 000

Сигари (в тому числi сигари з обрiзаними кiнцями), сигарили (сигари тонкi), iншi 20 гривень за 100 шт. 5 євро за 100 шт. 10 євро за 100 шт.

2402 20 000

Сигарети з тютюну (цигарки) 10 гривень за 1000 шт. 3 євро за 1000 шт. 5 євро за 1000 шт.

2403 10 000

Тютюн для палiння (в тому числi iз замiнниками або без замiнникiв тютюну у будь-якiй пропорцiї) 10 гривень за 1 кг 2,5 євро
за 1 кг
5 євро за 1 кг

2403 99 100

Тютюн для жування
Тютюн для нюхання
10 гривень за 1 кг 2,5 євро
за 1 кг
5 євро за 1 кг

2401

Тютюнова сировина
Тютюновi вiдходи

0

1 євро
за 100 кг
2 євро за 100 кг

2403(крiм
2403 99 100
2403 10 000)

Iнший промислово виготовлений тютюн i промисловi замiнники тютюну

0

2,5 євро за 1 кг 5 євро за 1 кг

     Стаття 2. Тимчасово до 1 липня 2000 року встановити ставку акцизного збору на сигарети без фiльтра, виготовленi на українських пiдприємствах, у розмiрi 7 гривень за 1000 штук.

     Стаття 3. Ставки акцизного збору на тютюновi вироби пiдлягають iндексацiї в порядку, визначеному законами України".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО

м.Київ
19 листопада 1999р.
N 1246-XIV

(Газета "Урядовий кур'єр" N 228 вiд 04-12-99р.)

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.