ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

09.12.99 р. N 10/1-3901-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Про скасування листiв Держмитслужби (Держмиткому)

     З метою актуалiзацiї нормативної бази з питань митного оформлення товарiв, якi пiдлягають сертифiкацiї, та митного оформлення засобiв вимiрювання вважати такими, що втратили чиннiсть, листи Держмитслужби (Держмиткому):

     1. вiд 24.11.93 N 05/1671

     2. вiд 14.03.94 N 05/469

     3. вiд 13.06.94 N 05/1170

     4. вiд 05.07.94 N 11/3-2064

     5. вiд 11.07.94 N 05/1234

     6. вiд 02.03.95 N 05/618

     7. вiд 17.07.95 N 05/2288

     8. вiд 04.11.95 N 05/3383

     9. вiд 20.11.95 N 05/3499

     10. вiд 04.06.96 N 11/6-3776

     11. вiд 26.11.97 N 11/1-11244

Заступник Голови Служби I. Соболь
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.