ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiни до статтi 40 Закону України "Про страхування"

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Частину третю статтi 40 Закону України "Про страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50) доповнити абзацом п'ятим такого змiсту:

     "центральному органу виконавчої влади з питань фiнансового монiторингу вiдповiдно до Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
18 жовтня 2011 року
N 3925-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.