ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до статтi 20 Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв"

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести до статтi 20 Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 31-32, ст. 263; 2005 р., N 32, ст. 421; 2006 р., N 26, ст. 210; 2010 р., N 8, ст. 51) такi змiни:

     частину другу доповнити абзацом п'ятим такого змiсту:

     "даних в електронному виглядi для органiв державної влади у зв'язку iз здiйсненням ними повноважень, визначених законом";

     частину третю доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Порядок надання органам державної влади даних в електронному виглядi з Єдиного державного реєстру та їх перелiк встановлюються спецiально уповноваженим органом з питань державної реєстрацiї за погодженням з вiдповiдним державним органом";

     доповнити частиною десятою такого змiсту:

     "10. Органам державної влади забороняється надавати iншим особам за їх зверненням вiдомостi з Єдиного державного реєстру, отриманi в порядку, встановленому цим Законом".

     2. Цей Закон набирає чинностi через три мiсяцi з дня його опублiкування.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
18 листопада 2011 року
N 4067-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.