ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо посилення контролю за укладенням договорiв застави та iпотеки земельних дiлянок та прав на них

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) частину першу статтi 133 Земельного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 3 - 4, ст. 27) доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Земельна дiлянка або право на неї може бути передано у заставу лише за умови присвоєння земельнiй дiлянцi кадастрового номера в порядку, визначеному законом";

     2) пункт 3 частини першої статтi 18 Закону України "Про iпотеку" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 38, ст. 313) викласти в такiй редакцiї:

     "3) опис предмета iпотеки, достатнiй для його iдентифiкацiї, та/або його реєстрацiйнi данi, у тому числi кадастровий номер. У разi iпотеки земельної дiлянки має зазначатися її цiльове призначення".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
20 грудня 2011 року
N 4188-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.