ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до статтi 8 Закону України "Про автомобiльнi дороги" щодо класифiкацiї автомобiльних дорiг загального користування

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Статтю 8 Закону України "Про автомобiльнi дороги" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 51, ст. 556) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 8. Класифiкацiя автомобiльних дорiг загального користування

     Автомобiльнi дороги загального користування подiляються на автомобiльнi дороги державного та мiсцевого значення.

     Автомобiльнi дороги державного значення пiдроздiляються на мiжнароднi, нацiональнi, регiональнi та територiальнi.

     До мiжнародних автомобiльних дорiг належать дороги, що сумiщаються з мiжнародними транспортними коридорами та/або входять до Європейської мережi основних, промiжних, з'єднувальних автомобiльних дорiг та вiдгалужень, мають вiдповiдну мiжнародну iндексацiю i забезпечують мiжнароднi автомобiльнi перевезення.

     До нацiональних автомобiльних дорiг належать автомобiльнi дороги, що сумiщенi з нацiональними транспортними коридорами i не належать до мiжнародних автомобiльних дорiг, та автомобiльнi дороги, що з'єднують столицю України - мiсто Київ, адмiнiстративний центр Автономної Республiки Крим, адмiнiстративнi центри областей, мiсто Севастополь мiж собою, великi промисловi i культурнi центри з мiжнародними автомобiльними дорогами.

     До регiональних автомобiльних дорiг належать автомобiльнi дороги, що з'єднують двi або бiльше областей мiж собою, автомобiльнi дороги, що з'єднують основнi мiжнароднi автомобiльнi пункти пропуску через державний кордон, морськi та авiацiйнi порти мiжнародного значення, найважливiшi об'єкти нацiональної культурної спадщини, курортнi зони з мiжнародними та нацiональними автомобiльними дорогами.

     До територiальних автомобiльних дорiг належать автомобiльнi дороги, що з'єднують адмiнiстративнi центри Автономної Республiки Крим i областей з адмiнiстративними центрами районiв, мiстами обласного значення, мiста обласного значення мiж собою, адмiнiстративнi центри районiв мiж собою, а також автомобiльнi дороги, що з'єднують з дорогами державного значення основнi аеропорти, морськi та рiчковi порти, залiзничнi вузли, об'єкти нацiонально-культурного надбання та курортного i природно-заповiдного фонду, автомобiльнi пункти пропуску мiжнародного та мiждержавного значення через державний кордон.

     Перелiк дорiг державного значення, у тому числi їх дiлянок, що сумiщаються з вулицями мiст та iнших населених пунктiв i фiнансуються з державного бюджету, затверджує Кабiнет Мiнiстрiв України один раз на три роки.

     Автомобiльнi дороги мiсцевого значення подiляються на обласнi та районнi.

     До обласних автомобiльних дорiг належать автомобiльнi дороги, що з'єднують адмiнiстративнi центри Автономної Республiки Крим i областей з iншими населеними пунктами в межах Автономної Республiки Крим чи областi та iз залiзничними станцiями, аеропортами, рiчковими портами, пунктами пропуску через державний кордон, мiсцями вiдпочинку i не належать до дорiг державного значення.

     До районних автомобiльних дорiг належать автомобiльнi дороги, що з'єднують адмiнiстративнi районнi центри з iншими населеними пунктами, iншi населенi пункти мiж собою, з пiдприємствами, об'єктами культурного значення, iншими дорогами загального користування у межах району.

     Перелiк дорiг мiсцевого значення, у тому числi їх дiлянок, що сумiщаються з вулицями мiст та iнших населених пунктiв, затверджують Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим та обласнi державнi адмiнiстрацiї один раз на три роки".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
20 грудня 2011 року
N 4203-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.