ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

09.01.97 N 11/2-90

Щодо основи для нарахування ПДВ в разi встановлення мiнiмальної митної вартостi

     В зв'язку з численними запитами, якi надходять з митних установ та вiд суб'єктiв ЗЕД щодо порядку заповнення вартiсних граф ВМД та стягнення податку на добавлену вартiсть у разi встановлення Кабiнетом Мiнiстрiв України мiнiмальної митної вартостi на деякi види товарiв, iнформуємо:

  • у випадках, якщо заявлена декларантом митна вартiсть декларованого товару бiльше, нiж встановлена мiнiмальна, ПДВ нараховується та стягується з суми, розрахованої за формулою, яка наведена в "Тимчасовому порядку справляння митними органами податку на добавлену вартiсть та акцизного збору при ввезеннi товарiв в Україну" . При цьому, митна вартiсть, що зазначається у формулi, повинна вiдповiдати заявленiй декларантом фактичнiй митнiй вартостi;

  • у випадках, коли заявлена декларантом митна вартiсть товару менше величини встановленої мiнiмальної митної вартостi, графи 12, 20, 45, 22 та 42 заповнюються у вiдповiдностi до дiючого митного законодавства (стаття 16 Закону України "Про Єдиний митний тариф", листи ДМКУ 11/3-3419 вiд 10.08.96р. та 11/3-4118 вiд 29.09.96р.). При розрахунку за вищевказаною формулою основи нарахування податку на добавлену вартiсть, яка зазначається в графi 47, за митну вартiсть приймається встановлена мiнiмальна митна вартiсть вiдповiдного товару.

Перший заступник Голови Комiтету О.Єгоров

 

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.