ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

22.09.98 N 10/1-2220-ЕП

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць

Щодо митного оформлення
партiї автомобiлiв

     На запити митниць щодо практичного застосування вимог п.1.4. Порядку заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митних режимiв експорту, iмпорту, транзиту, тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, магазину безмитної торгiвлi, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 30.06.98 N380 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 22.07.98 за N468/2909 повiдомляємо наступне.

     У випадку, якщо оформлена вантажна митна декларацiя (вантажнi митнi декларацiї) є пiдставою для реєстрацiї автомобiлiв у органах Державтоiнспекцiї МВС, пiд час митного оформлення партiї автомобiлiв заповнюється окрема ВМД на кожний окремий автомобiль з цiєї партiї.

Заступник Голови Служби I. Соболь
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.