Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 741 від 11.08.2005

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 9 вересня 1997 року N 415


Щодо Положення про вантажну митну декларацiю

     На виконання п. 1 Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 червня 1997 року N 574 "Про затвердження Положення про вантажну митну декларацiю" наказую:

     1. Ввести в дiю Положення про вантажну митну декларацiю з 9 жовтня 1997 року.

     2. Встановити, що вантажнi митнi декларацiї заповнюються виключно на бланках, що реалiзуються митними органами України.

     3. Головному експлуатацiйному митному управлiнню (Дрозд Г.А.):

     - за довiдкою Управлiння статистики та аналiзу (Овдiєнко Н.Т.) провести вiдповiднi розрахунки та розмiстити замовлення на виготовлення необхiдної кiлькостi бланкiв за формами МД-2, МД-3, МД-8, затвердженими вищезазначеною постановою Кабiнету Мiнiстрiв України;

     - забезпечити митнi органи України вищезазначеними бланками до 01.01.98 р.:

     - забезпечити разом з Управлiнням бухоблiку, звiтностi та економiчного аналiзу (Околiта Н.В.) вилучення з обiгу бланкiв вантажної митної декларацiї форми МД-2 i МД-3 старого зразка.

     4. Начальникам регiональних митниць та митниць до введення в дiю "Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї" приймати до митного оформлення ВМД, заповненi на бланках старого зразка згiдно з дiючими на час митного оформлення нормативними документами Державної митної служби України, та керуючись вимогами вищезазначеного Положення.

     5. Покласти контроль за виконанням даного наказу на заступника Голови Служби Соловкова Ю.П.

Голова Служби Л. Деркач
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.