КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 20 червня 2012 р. N 550


Про внесення змiн до Порядку державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв, мотоколясок, iнших прирiвняних до них транспортних засобiв та мопедiв

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести до Порядку державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв, мотоколясок, iнших прирiвняних до них транспортних засобiв та мопедiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 вересня 1998 р. N 1388 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 36, ст. 1327; 2009 р., N 101, ст. 3521; 2010 р., N 50, ст. 1650, N 51, ст. 1696; 2011 р., N 30, ст. 1311, N 61, ст. 2435; 2012 р., N 13, ст. 467, N 42, ст. 1604), змiни, що додаються.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 20 червня 2012 р. N 550

ЗМIНИ,
що вносяться до Порядку державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв, мотоколясок, iнших прирiвняних до них транспортних засобiв та мопедiв

     1. Пункт 12 викласти в такiй редакцiї:

     "12. Державна реєстрацiя (перереєстрацiя), зняття з облiку проводиться:

     транспортних засобiв дипломатичних представництв та консульських установ, представництв мiжнародних органiзацiй в Українi, їх персоналу та членiв сiмей персоналу, акредитованих в установленому порядку в МЗС, -пiдроздiлами Державтоiнспекцiї за клопотанням МЗС на пiдставi документiв, зазначених у пунктi 31 цього Порядку. Форма клопотання затверджується спiльним наказом МВС та МЗС;

     транспортних засобiв iноземних органiзацiй, якi забезпечують реалiзацiю програм (проектiв) мiжнародної технiчної допомоги (виконавцi проектiв) згiдно з мiжнародними договорами України, iноземних громадян та осiб без громадянства - пiдроздiлами Державтоiнспекцiї на загальних пiдставах.".

     2. В абзацах першому i другому пункту 31 слова "дипломатичним представництвам iноземних держав, мiжнародним, мiжурядовим органiзацiям та їх спiвробiтникам, якi не є резидентами України" замiнити словами "дипломатичним представництвам та консульським установам, представництвам мiжнародних органiзацiй в Українi, їх персоналу та членам сiмей персоналу, акредитованих в установленому порядку в МЗС, а також мiжурядовим органiзацiям та їх спiвробiтникам, якi не є резидентами України".

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.