ЗАКОН  УКРАЇНИ

     Про внесення змiни до статтi 5 Закону України "Про державне регулювання iмпорту сiльськогосподарської продукцiї"

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Частину першу статтi 5 Закону України "Про державне регулювання iмпорту сiльськогосподарської продукцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 44, ст. 281) доповнити словами "крiм обов'язкових мiнiмальних цiн на реалiзацiю (продаж) цукрових бурякiв для виробництва цукру квоти "A" та квоти "B" i цукру квоти "A", якi визначаються вiдповiдно до Закону України "Про державне регулювання виробництва i реалiзацiї цукру".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ
21 грудня 1999 року
N 1327-XIV

(Газета "Урядовий кур'єр" N 4 вiд 12-01-2000р.)

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.