МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

24.10.2012 N 1122


Про внесення змiн до Класифiкатора митних органiв, їх структурних пiдроздiлiв, митних органiзацiй, спецiалiзованих навчальних закладiв та науково-дослiдної установи митної служби України

     З метою вдосконалення вiдомчого класифiкатора iнформацiї з питань державної митної справи, який використовується у процесi оформлення митних декларацiй, наказую:

     1.У позицiї 1 "Київська регiональна митниця" за кодом 10000 00 00 роздiлу I "Митнi органи" Класифiкатора митних органiв, їх структурних пiдроздiлiв, митних органiзацiй, спецiалiзованих навчальних закладiв та науково-дослiдної установи митної служби України, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011 (зi змiнами), слова:

     "Зона дiяльностi - мiсто Київ;
     митна територiя України в частинi митного контролю та митного оформлення товарiв, що перемiщуються трубопровiдним транспортом i лiнiями електропередачi та вiднесенi до компетенцiї Київської регiональної митницi;
     територiя Київської областi в частинi митного контролю та митного оформлення товарiв, що перемiщуються у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях."

     замiнити словами:

     "Зона дiяльностi - мiсто Київ;
     митна територiя України в частинi митного контролю та митного оформлення товарiв, що перемiщуються трубопровiдним транспортом i лiнiями електропередачi та вiднесенi до компетенцiї Київської регiональної митницi;
     територiя Київської областi в частинi митного контролю та митного оформлення товарiв, що перемiщуються у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях;
     територiї митного складу та складу тимчасового зберiгання ТОВ "ВIДI Термiнал", розташованих у мiстi Вишневе Київської областi.".

     2. Департаменту органiзацiї митного контролю та оформлення Державної митної служби України (Сьомка С. М.) в установленому порядку забезпечити оприлюднення цього наказу.

     3. Державнiй митнiй службi України (Калєтнiк I.Г.) доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням положень цього наказу.

     4. Цей наказ набирає чинностi через 10 днiв з моменту оприлюднення цього наказу.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Мiнiстра фiнансiв України Мярковського А. I. та першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О. М.

Виконуючий обов'язки Мiнiстра А. Мярковський
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.