МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.11.2012 N 1258


Про затвердження Змiн до Класифiкатора митних органiв, їх структурних пiдроздiлiв, митних органiзацiй, спецiалiзованих навчальних закладiв та науково-дослiдної установи митної служби України

     З метою вдосконалення та актуалiзацiї вiдомчого класифiкатора iнформацiї з питань державної митної справи, який використовується у процесi оформлення митних декларацiй, наказую:

     1. Затвердити Змiни до Класифiкатора митних органiв, їх структурних пiдроздiлiв, митних органiзацiй, спецiалiзованих навчальних закладiв та науково-дослiдної установи митної служби України, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 N 1011 (зi змiнами), що додаються.

     2. Департаменту органiзацiї митного контролю та оформлення Державної митної служби України (Сьомка С. М.) в установленому порядку забезпечити оприлюднення цього наказу.

     3. Департаменту митних iнформацiйних технологiй та статистики Державної митної служби України (Пашко П. В.) доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням положень цього наказу.

     4. Цей наказ набирає чинностi через 10 днiв з моменту оприлюднення цього наказу.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Мiнiстра фiнансiв України Мярковського А. I. та першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О. М.

Мiнiстр Ю. КОЛОБОВ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
30 листопада 2012р. N 1258

Змiни до Класифiкатора
митних органiв, їх структурних пiдроздiлiв, митних органiзацiй, спецiалiзованих навчальних закладiв та науково-дослiдної установи митної служби України

     1. У роздiлi I "Митнi органи":

     1.1. Позицiю 1 "Київська регiональна митниця" за кодом 10000 00 00 викласти у такiй редакцiї:

1. Київська регiональна митниця 10000 00 00
Зона дiяльностi - мiсто Київ;
митна територiя України в частинi митного контролю та митного оформлення товарiв, що перемiщуються трубопровiдним транспортом i лiнiями електропередачi та вiднесенi до компетенцiї Київської регiональної митницi;
територiя Київської областi в частинi митного контролю та митного оформлення товарiв, що перемiщуються у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях;
територiї митного складу та складу тимчасового зберiгання ТОВ "ВIДI Термiнал", розташованих у мiстi Вишневе Київської областi
Служба боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил 10000 00 01
Вiддiл кадрової роботи 10000 00 02
Вiддiл митних платежiв 10000 00 03
Вiддiл митних iнформацiйних технологiй 10000 00 04
Вiддiл органiзацiї митного контролю 10000 00 05
Господарсько-експлуатацiйний вiддiл 10000 00 06
М/п "Енергетичний" 10024 00 00
Сектор митного оформлення N 1 митного поста "Енергетичний" 10024 00 01
Сектор митного оформлення N 2 митного поста "Енергетичний" 10024 00 02
Сектор митного оформлення N 3 митного поста "Енергетичний" 10024 00 03
Сектор митного оформлення N 4 митного поста "Енергетичний" 10024 00 04
Сектор митного оформлення N 5 митного поста "Енергетичний" 10024 00 05
М/п "Захiдний" 10025 00 00
М/п "Схiдний" 10026 00 00
М/п "Столичний" 10027 00 00
М/п "Аеропорт "Київ" (Жуляни)" 10028 00 00
П/п "Аеропорт "Київ" (Жуляни)" 10028 01 00 (130)
М/п "Спецiалiзований" 10029 00 00
Пункт контролю на залiзничнiй станцiї "Київ-Пасажирський" 10029 03 00 (120)
Вiддiл митного оформлення N 1митного поста "Спецiалiзований" 10029 03 01
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Спецiалiзований" 10029 00 02
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Спецiалiзований" 10029 00 03

     1.2. У позицiї 5 "Запорiзька митниця" код й найменування структурного пiдроздiлу митного органу за кодом 11203 00 01 "Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Запорiжсталь"" виключити;

     1.3. Позицiю 8 "Київська обласна митниця" за кодом 12500 00 00 викласти у такiй редакцiї:

8. Київська обласна митниця 12500 00 00
Зона дiяльностi - Київська область, за винятком зони вiдчуження ЧАЕС, м. Славутич i смт Вiльча та питань, вiднесених до компетенцiї Київської регiональної митницi.
Служба боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил 12500 00 01
Вiддiл кадрової роботи 12500 00 02
Вiддiл митних платежiв 12500 00 03
Сектор по контролю за правильнiстю визначення митної вартостi вiддiлу митних платежiв 12500 00 04
Сектор по контролю за класифiкацiєю та кодуванням товарiв вiддiлу митних платежiв 12500 00 05
Вiддiл митних iнформацiйних технологiй 12500 00 06
Вiддiл органiзацiї митного контролю 12500 00 07
Сектор з питань захисту прав iнтелектуальної власностi вiддiлу органiзацiї митного контролю 12500 00 08
Сектор контролю за перемiщенням товарiв вiддiлу органiзацiї митного контролю 12500 00 09
Господарсько - експлуатацiйний вiддiл 12500 00 10
М/п "Схiдний термiнал" 12511 00 00
Вiддiл митного оформлення автотранспортних засобiв митного поста "Схiдний термiнал" 12511 00 01
Сектор митного оформлення N 1 вiддiлу митного оформлення автотранспортних засобiв митного поста "Схiдний термiнал" 12511 00 02
Сектор митного оформлення N 2 вiддiлу митного оформлення автотранспортних засобiв митного поста "Схiдний термiнал" 12511 00 03
Сектор митного оформлення N 3 вiддiлу митного оформлення автотранспортних засобiв митного поста "Схiдний термiнал" 12511 00 04
Сектор митного оформлення N 4 вiддiлу митного оформлення автотранспортних засобiв митного поста "Схiдний термiнал" 12511 00 06
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Схiдний термiнал" 12511 00 10
Сектор митного оформлення N 1 митного поста "Схiдний термiнал" 12511 00 07
Сектор митного оформлення N 2 митного поста "Схiдний термiнал" 12511 00 08
Сектор митного оформлення N 3 митного поста "Схiдний термiнал" 12511 00 09
М/п "Бориспiль - аеропорт" 12512 00 00
П/п "Бориспiль - аеропорт" 12512 01 00 (130)
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Бориспiль - аеропорт" 12512 01 01
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Бориспiль - аеропорт" 12512 01 02
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Бориспiль - аеропорт" 12512 01 03
Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Бориспiль - аеропорт" 12512 01 04
Вiддiл митного оформлення N 5 митного поста "Бориспiль - аеропорт" 12512 01 05
Вiддiл митного оформлення N 6 митного поста "Бориспiль - аеропорт" 12512 01 06
М/п "Святошин" 12513 00 00
Сектор митного оформлення N 1 митного поста "Святошин" 12513 00 02
Сектор митного оформлення N 2 митного поста "Святошин" 12513 00 03
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Святошин" 12513 00 04
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Святошин" 12513 00 05
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Святошин" 12513 00 06
Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Святошин" 12513 00 07
Сектор митного оформлення N 1 вiддiлу митного оформлення N 4 митного поста "Святошин" 12513 00 08
Вiддiл митного оформлення N 5 митного поста "Святошин" 12513 00 09
Сектор митного оформлення N 1 вiддiлу митного оформлення N 5 митного поста "Святошин" 12513 00 10
П/п "Аеропорт "Гостомель" 12513 02 00 (130)
Сектор митного оформлення N 2 вiддiлу митного оформлення N 5 митного поста "Святошин" 12513 02 11

     1.4. У позицiї 17 "Чернiвецька обласна митниця" за кодом 48000 00 00 пiсля пункту пропуску "Мамалига - Крива" за кодом "40805 15 00 (117)" доповнити новим рядком такого змiсту:

Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Мамалига" 40805 15 02

     1.5. Позицiю 18 "Пiвденна митниця" за кодом 50000 00 00 викласти у такiй редакцiї:

18. Пiвденна митниця 50000 00 00
Зона дiяльностi - Одеська область.
Служба боротьби с контрабандою та порушеннями митних правил 50000 00 01
Вiддiл кадрової роботи 50000 00 02
Вiддiл митних платежiв 50000 00 03
Вiддiл митних iнформацiйних технологiй 50000 00 04
Вiддiл митного аудиту 50000 00 05
Вiддiл органiзацiї митного контролю 50000 00 06
Господарсько-експлуатацiйний вiддiл 50000 00 07
М/п "Григорiвка" 50001 00 00
П/п "Морський торговельний порт "Южний" 50001 01 00 (150)
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Григорiвка" 50001 01 01
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Григорiвка" 50001 01 02
Пункт контролю "Визирка" 50001 40 00 (150)
М/п "Одеса - аеропорт" 50003 00 00
П/п "Одеса" 50003 03 00 (130)
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Одеса - аеропорт" 50003 03 01
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Одеса - аеропорт" 50003 03 02
М/п "Iллiчiвськ" 50004 00 00
П/п "Iллiчiвський морський торговельний порт" 50004 04 00 (150)
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Iллiчiвськ" 50004 04 06
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Iллiчiвськ" 50004 00 01
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Iллiчiвськ" 50004 04 03
П/п "Iллiчiвський судноремонтний завод" 50004 05 00 (150)
Сектор митного оформлення вiддiлу митного оформлення N 3 митного поста "Iллiчiвськ" 50004 05 04
П/п "Iллiчiвський рибний порт" 50004 06 00 (150)
Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Iллiчiвськ" 50004 06 05
М/п "Одеса - порт" 50006 00 00
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Одеса - порт" 50006 00 01
Пункт контролю через державний кордон для вантажних перевезень на територiї контейнерного термiналу залiзничної станцiї "Одеса - Лiски" Одеської залiзницi 50006 08 00 (150)
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Одеса - порт" 50006 08 04
П/п "Одеський морський торговельний порт" 50006 07 00 (150)
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Одеса - порт" 50006 07 02
Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Одеса - порт" 50006 07 03
Вiддiл митного оформлення N 5 митного поста "Одеса - порт" 50006 07 05
М/п "Iзмаїл" 50007 00 00
П/п "Iзмаїльський морський торговельний порт" 50007 12 00 (150)
П/п "Iзмаїл - аеропорт" 50007 19 00 (130)
П/п "Ренi - Джюрджюлешть" 50007 14 00 (117)
П/п "Долинське - Чiшмiкiой" 50007 15 00 (217)
П/п "Ренiйський морський торговельний порт" 50007 16 00 (150)
П/п "Ренi - Джюрджюлешть" (станцiя "Ренi") 50007 17 00 (127)
П/п "Фрiкацей - Етулiя" (станцiя "Фрiкацей") 50007 18 00 (127)
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Iзмаїл" 50007 00 02
П/п "Табаки - Мирне" 50007 09 00 (117)
П/п "Новi Трояни - Чадир-Лунга" 50007 10 00 (117)
П/п "Виноградiвка - Вулкенєшть" 50007 11 00 (117)
Пункт контролю "Болград" 50007 20 00 (127)
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Iзмаїл" 50007 00 03
П/п "Усть-Дунайський морський торговельний порт" 50007 13 00 (150)
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Iзмаїл" 50007 13 04
М/п "Бiлгород-Днiстровський" 50008 00 00
П/п "Бiлгород-Днiстровський морський торговельний порт" 50008 21 00 (150)
П/п "Старокозаче - Тудора" 50008 22 00 (117)
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Бiлгород-Днiстровський" 50008 22 02
П/п "Маяки - Удобне - Паланка" 50008 23 00 (117)
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Бiлгород-Днiстровський" 50008 23 03
П/п "Серпневе 1 - Басараб'яска" 50008 24 00 (117)
П/п "Малоярославець 1 - Чадир-Лунга" 50008 25 00 (217)
П/п "Лiсне - Сеiць" 50008 26 00 (217)
Пункт контролю "Карабуцени" 50008 27 00 (127)
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Бiлгород-Днiстровський" 50008 00 04
М/п "Роздiльна" 50009 00 00
П/п "Лиманське" 50009 33 00 (130)
П/п "Кучурган - Первомайськ" 50009 28 00 (117)
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Роздiльна" 50009 28 04
П/п "Градинцi - Незавертайлiвка" 50009 30 00 (217)
Сектор митного оформлення вiддiлу митного оформлення N 1 митного поста "Роздiльна" 50009 30 05
П/п "Кучурган - Новосавицьке" (станцiя "Кучурган") 50009 29 00 (127)
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Роздiльна" 50009 29 06
П/п "Великоплоське - Мелеєшть" 50009 31 00 (217)
П/п "Слов'яносербка - Ближнiй Хутiр" 50009 32 00 (217)
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Роздiльна" 50009 00 07
М/п "Котовськ" 50010 00 00
П/п "Платонове - Гоянул Ноу" 50010 38 00 (117)
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Котовськ" 50010 38 06
П/п "Олексiївка - Вадул Туркулуй" 50010 34 00 (217)
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Котовськ" 50010 34 01
П/п "Станiславка - Веренкеу" 50010 37 00 (217)
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Котовськ" 50010 37 04
П/п "Тимкове - Броштень" 50010 35 00 (217)
Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Котовськ" 50010 35 02
П/п "Слобiдка - Кобасна" (станцiя "Слобiдка") 50010 36 00 (127)
Вiддiл митного оформлення N 5 митного поста "Котовськ" 50010 36 03
П/п "Йосипiвка - Колосово" 50010 39 00 (217)
Вiддiл митного оформлення N 6 митного поста "Котовськ" 50010 39 05
М/п "Одеса - спецiалiзований" 50011 00 00

     2. У роздiлi II "Спецiалiзованi митнi органи та митнi органiзацiї, спецiалiзованi навчальнi заклади та науково-дослiдна установа митної служби України":

     2.1. Найменування спецiалiзованого митного органу за кодом "14300 00 00" викласти у такiй редакцiї:

     "Департамент боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями";

     2.2. Доповнити пiсля коду й найменування науково-дослiдної установи митної служби України за кодом "15500 00 00" новим рядком такого змiсту:

8. Департамент митного аудиту, аналiзу та управлiння ризиками 15600 00 00
 
Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку
М. О. Чмерук
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.