П О С Т А Н О В А

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про введення в дiю Закону України "Про вивiзне (експортне)
мито на живу худобу та шкiряну сировину"

вiд 7 травня 1996 року N 181/96-ВР,
Голос України вiд 25.05.96 р.,

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Ввести в дiю Закон України "Про вивiзне (експортне) мито на живу худобу та шкiряну сировину" з дня опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України до 1 червня 1996 року:

     встановити iндикативнi цiни на зазначенi у статтi 1 Закону живу худобу та шкiряну сировину;

     визначити порядок експорту живої худоби та шкiряної сировини сiльськогосподарськими товаровиробниками без сплати вивiзного (експортного) мита;

     розробити механiзм розрахункiв мiж товаровиробниками та пiдприємствами переробної промисловостi за вказанi в цьому Законi живу худобу та шкiряну сировину з метою стимулювання їх виробництва в Українi.

     3. Доручити Комiсiї Верховної Ради України з питань фiнансiв i банкiвської дiяльностi разом з Кабiнетом Мiнiстрiв України проiнформувати у вереснi цього року Верховну Раду України про ефективнiсть застосування цього Закону.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ

м.Київ,
7 травня 1996 року
N 181/96-ВР
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.