ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про визнання таким, що втратив чиннiсть, Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо приведення їх у вiдповiднiсть iз Конституцiєю України"

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Визнати таким, що втратив чиннiсть, Закон України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо приведення їх у вiдповiднiсть iз Конституцiєю України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 10, ст. 63).

     2. Встановити, що закони України, до яких вносилися змiни Законом України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо приведення їх у вiдповiднiсть iз Конституцiєю України", якi втратили чиннiсть згiдно з пунктом 1 цього Закону, дiють в редакцiї, чиннiй станом на 7 жовтня 2010 року.

     3. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     4. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня опублiкування цього Закону:

     1) привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     2) забезпечити перегляд та приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Виконуючий обов'язки Президента України, Голова Верховної Ради України О. ТУРЧИНОВ

м. Київ
23 лютого 2014 року
N 763-VII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.