ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 14.04.98 р. N 11/6-3651

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо сертифiкатiв вiдповiдностi

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
листом Державної митної служби України
вiд 23 березня 2005 року N 25/2-9-18/2885-ЕП

     Розглянувши численнi запити суб'єктiв ЗЕД та пропозицiї митних установ щодо виконання вимог п. 3 Порядку митного оформлення iмпортних товарiв (продукцiї), що пiдлягає обов'язковiй сертифiкацiї в Українi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4.11.97 р. N 1211, вважаємо за можливе при митному оформленнi зазначеної продукцiї вiдмiтки в сертифiкатах вiдповiдностi товаросупровiдних документiв (накладної, коносаменту, iнвойсу тощо) та архiвування сертифiкатiв вiдповiдностi здiйснювати в такому порядку:

     - митному органу надається для архiвування на кожну партiю товару ксерокопiя сертифiката вiдповiдностi, яка пiсля звiрки з оригiналом за вiдтиском особистої номерної печатки iнспектора залишається в митницi разом з iншими документами, необхiдними для митного оформлення вiдповiдної партiї товару. На зворотнiй сторонi оригiнала, захищеної копiї та ксерокопiї сертифiката вiдповiдностi iнспектором митницi робиться вiдмiтка про контракт та товаросупровiднi документи, за якими здiйснено випуск конкретної партiї товару.

     Абзац третiй втратив чиннiсть

(згiдно з листом Державної митної служби України вiд 23.03.2005 р. N 25/2-9-18/2885-ЕП)
 
Заступник Голови Служби
Ю. Соловков
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.